«Publikk har vært en god og langsiktig partner for Yara»

«Rådgivning innen merkevarebygging og fasilitering av interne prosesser har vært viktige milepæler i Yaras samarbeid med Publikk.»

Knowledge grows
Publikk har vært en god og langsiktig strategisk partner for oss innenfor flere ulike fagfelt, sier Anders Rognlien som er agronom og rådgiver i Yara. – Blant annet i forbindelse med utvikling av nytt konsept for Gjødselaktuelt og en rekke ulike kreative kampanjer gjennom årene. Rådgivning innen merkevarebygging og fasilitering av interne prosesser har også vært viktige milepæler i vårt samarbeid. Da har vi i fellesskap skapt sentrale kommunikasjonskonsept og ikke minst etablert en intern forankring og felles forståelse.

Gjødsel-app
Publikk har også hjulpet oss med utviklingen av vår første app som heter Gjødsel. Dette ble et godt verktøy for våre kunder og ikke minst ble den lagt merke til internt, der mobile applikasjoner ble satt på dagsorden for alvor. Vi opplevde at deres workshop, Mindapp™, som vi gjennomførte i forkant av utviklingen var et viktig verktøy mtp. å avdekke bedriftens forretningsmessige og strategiske potensiale for bruk av apps.

Anders Rognlien, Rådgiver i Yara

Kundecase

«Prosessene med Petter lærte oss mye.»

Se seg selv utenfra
Prosessene med Petter lærte oss mye. Det har vært spesielt verdifullt å få hjelp til å se sin egen bedrift utenfra. Det burde stå på agendaen til enhver bedrift mange ganger i året. Bevissthet om bedriftens unike styrker har blitt en viktig guide til hva vår bedrift skal si og hvordan den skal si det. En bevissthet som vil gjøre kommunikasjonsjobben mye lettere.

Enklere å kommunisere
Vi og andre bedrifter kommuniser ekstreme mengder innhold og reklame, noe som kan gjøre det vanskelig å finne sin vei og form. Ofte er noe av det viktigste å forstå hva vi ikke skal si.

Som et resultat av prosessene vi har hatt sammen med Petter, har det blitt enklere og klarere for oss å kommunisere. Vi har blitt mer oppmerksomme på våre unike styrker, og vet hva vi skal si – og hva vi ikke skal si.

Janne R Werdal, Salg- og markedssjef i Hamran

Kundecase

«RankBoard-prosessen bidro til bevisstgjøring om selskapets ressurser og fortrinn.»

Helhetsforståelse er viktigst
– Evnen til å se helhet handler om å hjelpe oss som kunde til å være konsistente og alltid ha en rød tråd i det vi gjør, sier Jon Erling Skarsholt i Human Care. Han forteller at RankBoard™-prosessen de gjennomførte sammen med Publikk/Digitalfabrikken bidro til bevisstgjøring omkring selskapets prioriterte ressurser og fortrinn.

– Det var en veldig allright måte å starte et samarbeid på. Ikke minst fordi vi var en stor gjeng fra vårt selskap, både ledere og ansatte, som ble tatt ut av vår hverdag og utfordret til å tenke på en ny og kreativ måte. Vi fikk hjelp til å avdekke og rangere verdier, egenskaper, personlighet og unike salgsfortrinn. Men ikke minst bidro det til felles forståelse og forankring internt. Mye av den tenkningen har vi tatt med oss i videre prosesser, sier Skarsholt.

En investering
– Et byråsamarbeid som utvikler seg over tid er en investering både for oss som kunde og reklamebyrået. Kjemi, felles forståelse, tillit og god kjennskap til bedriften bidrar til bedre resultater, forutsigbarhet, og ikke minst effektivitet og høy score med tanke på kost/nytte. Et byråsamarbeid som fungerer blir etterhvert både billigere og bedre for bedriften, slik jeg vurderer det, avslutter Jon Erling Skarsholt.

Jon Erling Skarsholt, tidl. markessjef, Humana

Les innlegg

«For oss i Consept Eiendom har samarbeidet med Publikk vært en spennende reise»

Gode referanser
Consept Eiendom valgte Publikk blant annet som følge av selskapets gode referanser i markedet. Publikk er blitt en preferert samarbeidspartner fordi de har utvist profesjonalitet og en intern dynamikk som muliggjør et meget effektivt samarbeid.

Publikk har bistått Consept Eiendom med utviklingen av ny logo, grafisk profil og bidratt strategisk i forbindelse med merkevarebygging, både ved struktur og konseptualisering.

Spennende reise
For oss i Consept Eiendom har samarbeidet med Publikk vært en spennende reise. Vi kan anbefale Publikk på det sterkeste til andre som er avhengig av en dyktig og profesjonell samarbeidspartner ved utvikling og konseptualisering av markedsmateriell for større eiendomsprosjekter.

Arbeidet vi i fellesskap har gjort er blitt en god plattform for videre utvikling av markedsaktiviteter, websider og eiendomsprospekter.

Geir Olsen, Markedsansvarlig i Consept Eiendom

Kundecase

«Dette fungerte meget godt og ble en bevisstgjørende prosess for oss alle.»

RankBoard
Vårt utgangspunkt for prosessen med Publikk var å styrke samhandlingen på tvers av avdelingene. Vi ønsket å utvikle vår kultur, og etablere et felles grunnlag for god kommunikasjon. I tillegg til dette la RankBoard™-prosessen til rette for systematisk jobbing med bedriftens merkevaregrunnlag. Vi var 14 medarbeidere fra vår organisasjon som var samlet over to arbeidsdager i lokalene til Publikk. Dette fungerte meget godt og ble en bevisstgjørende prosess for oss alle. Vi fikk gått i dybden i viktige spørsmål, diskutert og fattet retningsgivende beslutninger.

Nye muligheter
Resultatet av prosessen ga oss et godt grunnlag for arbeid med kommunikasjon internt og eksternt i bedriften. Den utløste også vårt nye slagord – nye muligheter.

André Ekdahl, tidl. HR-direktør Humana

Les innlegg

«RankBoard-prosessen ble en veldig positiv erfaring for oss og ga oss mye nyttig informasjon om våre unike styrker.»

Humana har over flere år jobbet tett med Petter Wilhelmsen og Publikk (tidligere Digitalfabrikken). Han har bistått selskapet innen ulike kultur- og merkevarebyggende prosesser. Han har deltatt i lederoppgaver, utviklet kreative konsepter og en rekke markedsaktiviteter, som for eksempel brosjyrer, filmer, digitalannonser, SoMe-kampanjer, web mm.

Merkevareverktøyet RankBoard™
Samarbeidet med Publikk begynte da vi het Løft AS og hadde 40-50 ansatte. Petter presenterte da merkevareverktøyet RankBoard™ for oss i ledergruppa, hvoretter vi besluttet å gjennomføre prosessen. Vi så for oss at denne kunne bidra til å avdekke og optimalisere et felles kommunikasjonsgrunnlag for selskapet. Det var også viktig for oss at alle ledere og nøkkelpersoner fikk delta med tanke på intern forankring. At det i tillegg kunne fungere som et kulturbyggende prosjekt var også viktig for oss.

RankBoard-prosessen ble en veldig positiv erfaring for oss og ga oss mye nyttig informasjon om våre unike styrker. Prosessen dannet således grunnlaget for videre arbeid med kommunikasjon og merkevarebygging i selskapet. Siden da har selskapet byttet navn til Humana omsorg og assistanse og vokst til ca 1 200 ansatte i Norge. Petter har vært med oss på reisen og vært en svært hyggelig og nyttig bidragsyter i forhold til kommunikasjon, merkevarebygging og kultur.»

Mona Vangsnes Lien, administrerende direktør Humana omsorg og assistanse.