La oss bygge noe enestående. Sammen.

Hvis din bedrift vil bruke målrettede merkevareprosesser som anledning til å utvikle bedriftskulturen kan PUBLIKK være en god samarbeidspartner. Vi kan hjelpe deg med en rekke oppgaver der kommunikasjon og kultur samspiller for å bygge merkevare, for eksempel:

PROSESS

  1. RankBoard™ merkevareverktøy
  2. Spørsmål er Svaret™ workshop
  3. Coaching, kultur- og teambygging

KONSEPT

  1. Reklame, historiefortelling og kreativt arbeid
  2. Nettsted og digital annonsering (i samarbeid med Screenpartner)
  3. Logo og visuell identitet

STRATEGI

  1. Merkevare- og kommunikasjonsstrategi
  2. Tjeneste- og produktutvikling
  3. Konsulenttjenester
Et eksempel ...

«Rådgivning innen merkevarebygging og fasilitering av interne prosesser har vært viktige milepæler i Yaras samarbeid med Publikk.»

Knowledge grows
Publikk har vært en god og langsiktig strategisk partner for Yara innenfor flere ulike fagfelt, sier Anders Rognlien. – Blant annet i forbindelse med utvikling av nytt konsept for Gjødselaktuelt og en rekke ulike kreative kampanjer gjennom årene.

Gjødsel-app
Publikk har også hjulpet oss med utviklingen av vår første app som heter Gjødsel. Dette ble et godt verktøy for våre kunder og ikke minst ble den lagt merke til internt, der mobile applikasjoner ble satt på dagsorden for alvor. Vi opplevde at deres workshop, Mindapp™, som vi gjennomførte i forkant av utviklingen var et viktig verktøy mtp. å avdekke bedriftens forretningsmessige og strategiske potensiale for bruk av apps.

Anders Rognlien, agronom

Kunder og referanser

Gå publikk med oss!

— Er du nysgjerrig på hvordan kommunikasjon & kultur i samspill kan øke salget i din bedrift? Da vil jeg gjerne snakke med deg!☕️

Petter Wilhelmsen, rådgiver og kreatør i Publikk, tlf. 922 922 02.

Push me!