Hjelp til tjenesteutvikling

Denne uken besøkte vi ulike brands i Oslo, sammen med en kunde vi hjelper med tjenesteutvikling.

Vi ville sammen løfte blikket, og la oss inspirere av helt andre bransjer. Vi vurderte i hvilken grad det eksisterer universelle fellestrekk (eller «naturlover») som bidrar til merkevarebygging og utvikling av konseptuelle tjenester og produkter, dette på tvers av fag og bransje. Vi reflekterte også rundt de ulike innsatsfaktorene som er virksomme og som bidrar til å styrke eventuelt svekke de respektive brands.

Foto: Petter Wilhelmsen