Kreativ partner for Consept Eiendom

Consept Eiendom AS har siden 2002 utviklet og solgt eiendommer med fokus på gode planløsninger og moderne arkitektur.

Kundens behov
Kundens behov var å finne en felles plattform for god og individuell kommunikasjon av ulike eiendomsprosjekter. Ettersom selskapet hadde vokst var det viktig å få på plass en markedsstrategi som la til rette for samkjøring og profesjonalisering av markedsaktivitetene. Målet var også å få til effektivisering og langsiktig kostnadsbesparelse.

Leveransen
Publikk fikk i dette oppdraget anledning til å bidra på et strategisk nivå. Vi utarbeidet derfor en merkevarestrategi som både skulle bygge Consept som merkenavn og samtidig gi de frittstående eiendomsprosjektene en grafisk verktøykasse så det ble enkelt å kommunisere. For å sikre oppbyggingen av merkenavnet laget vi ny logo til selskapet med en grafisk profil som var fleksibel nok til å gi de enkelte prosjektene et særpreg, men allikevel hadde familiære likhetstrekk med selskapet. Et grundig forarbeid, både strategisk og kreativt medførte i dette oppdraget en oppskrift for selskapet som både har rammer og fleksibilitet. Resultatet ble en gjennomgående tydeligere og sterkere kommunikasjon, samt en positivt innvirkning på effektivitet og økonomi.