Kommunikasjon som forener mennesker og bygger merkevare

Publikk jobber helhetlig med kommunikasjon — den som forener mennesker og bygger merkevare fra innsiden. Derfor legger vi til rette for kreative prosesser der både fornuft og følelser er byggeklosser.

Sammen med våre kunder identifiserer og utvikler vi unike styrker, og bygger kreative konsepter som får gullet i bedriften til å skinne.

«Prosessen som har tankens enhet som mål.»

Kommunikasjon [latin: communicare]
betyr «å gjøre felles» og beskriver den prosessen som har tankens enhet som mål. Ordet antyder også handling – at vi faktisk gjør noe sammen når vi kommuniserer rett. Vi deler en forståelse, en intensjon, og bindes sammen i en «pakt», som resulterer i en felles handling.

Der vi deler syn og «gjør felles»
Vi tror at det i alle bedriftens møter, enten det er med kunder, ansatte, media eller publikum, handler om å finne dette magiske koblingspunktet – communicare – der vi deler syn og gjør felles.

En bedrift som jobber med kommunikasjon & kultur

En sterk bedriftskultur
Nylig ble vi kjent med interiør- og kjøkkenprodusenten Hamran. Vi fikk være sammen med dem i en prosess der målet var å identifisere og utvikle deres unike styrker. Rent faglig var dette en svært interessant og inspirerende opplevelse. Vi oppdaget nemlig en bedrift der kultur allerede var en sterk og tydelig driver, og den så ut til å farge alt de gjorde. En opplagt kapital.

Hamranfamilien
Sett i lys av den suksess Hamran opplever, den kvalitet de leverer – og ikke minst det omdømme de har opparbeidet – er det naturlig å tenke at det har sammenheng med deres sterke bedriftskultur. De snakker med unison og sterk overbevisning om «Hamranfamilien» og «Hamranopplevelsen». Begreper som gir mening for ansatte, og alle andre som besøker fabrikken. «Hel ved» rett og slett.

Spor av bedriften
Når du som kunde besøker Hamran, besøker du «Hamranfamilien». Derfor føler du deg velkommen og verdifull. Du blir sett og gjort stas på. Hvem liker ikke sånt? Du opplever smilende medarbeidere i alle deler av virksomheten, og ikke minst entusiasme og skaperglede. En energi som smitter. I tillegg har de tanker om at summen av alle små positive drypp, ulike møter med Hamran, skal skape et positivt etterlatt inntrykk – eller snarere positivt avtrykk. Spor av bedriftens verdier og mulighetshorisont risset inn i vår bevissthet. De har kalt det «Hamranopplevelsen».

Tjenester

«Kulturkapitalens» verdi

Det er interessant å stille seg spørsmålet «Hva betyr denne «kulturkapitalen» for bedriften, og hva er den verdt rent forretningsmessig?». Når man, som i dette eksempelet, ser noe som fungerer så godt virker spørsmålet lett å svare på:

Vi tror det finnes en direkte kobling mellom kultur, kommunikasjon og merkevarebygging. En kobling som skaper logikk og samsvar mellom de ulike kritiske suksessfaktorene i bedriften. For eksempel trivsel, teamwork, kompetanseutvikling, medledelse, sykefravær, kundebehandling, kvalitet, salg, omdømme. Og selvfølgelig strategisk kommunikasjon og design – og alt bedriften gjør i forbindelse med merkevarebyggingen.

RInger i vannet
Koblingen mellom kultur og kommunikasjon bygger forståelse og tillit, både internt og eksternt. En kobling som skaper vidtrekkende resultater – som ringer i vannet – og som følgelig bygger sterk merkevare og i tillegg kan merkes på bunnlinja.

Vi har erfart at denne «kulturkapitalen» er gull verdt, fordi den er troverdig og tillitvekkende. Den er enkelt sagt det beste grunnlaget for effektiv merkevarebygging fordi merker bygges når tilliten er der – og når diggingen er der. Les mer mer om hvordan digging bygger merkevare

Toolboard™ forklarer merkevaregrunnlaget på en ny måte

Kombinerer ord & bilder og strategi & kreativitet
Toolboard™ gir bedriften en visuell oppsummering av prosess og strategi som er gjennomført i samarbeid med Publikk. Den skal, ved å kombinere ord & bilder og strategi & kreativitet, gjøre det lettere å formidle strategiske og konseptuelle veivalg. Toolboard™ vil således kunne fungere som en guide til videre utvikling og merkevarebygging i selskapet.

Toolboard™ er ikke en profilmanual, men snarere en utvidet rapport som både forteller og viser resultatene fra prosess- og strategijobbingen.

Tjenester

– Gå publikk med oss!

– Har du en idé om noe som kan bli til en kommersiell suksess? Eller tanker om hvordan du bedre kan utnytte potensialet i din bedrift? Da vil jeg gjerne hjelpe deg videre.

Petter Wilhelmsen, rådgiver og kreatør i Publikk.

kontakt petter