Den som digger bygger merkevare

Når vi jobber med merkevarebygging, så jobber vi med ting vi ikke kan se — en immateriell sfære. Vi jobber med følelser, men ikke våre egne. Vi «bare» eier et produkt, en tjeneste eller en bedrift. Vi jobber med følelsene til de som skal omfavne, tro på og digge det vi tilbyr ut i markedet. Om vi lykkes avhenger av hva andre tenker og føler om vårt merke.

Book infomøte

«Når flere og flere begynner å digge de samme unike styrkene – da bygges det merkevare

Å jobbe med merkevarebygging kan være en spennende prosess. Det kan gi oss en gylden anledning til å bli bedre kjent med oss selv, de vi jobber sammen med og bedriften. Vi får utforske unike styrker og talenter — og skape noe enestående som får gullet i bedriften til å skinne. For å lykkes i dette arbeidet må vi ha ambisjoner om å bli ett med vårt publikum, fordi det er det merkevarebygging og kommunikasjon egentlig handler om*.
*Kommunikasjon [latin: communicare] betyr «å gjøre felles» og beskriver den prosessen som har tankens enhet som mål.

Sammen
En viktig del av merkevarebyggingen handler om å identifisere og utvikle bedriftens talent i dens møte med markedets virkelige behov. Et arbeid som kan bli en fantastisk oppdagelsesreise der alle bedriftens funksjoner bør inviteres med. For med en felles forståelse av hva som gjør bedriften unik kan det etableres et robust og troverdig merkevaregrunnlag.

Å jobbe med følelser
Allikevel må vi være bevisste på at når vi jobber med merkevarebygging, så jobber vi med ting vi ikke kan se — en immateriell sfære. Vi jobber med følelser, men ikke våre egne. Vi «bare» eier et produkt, en tjeneste eller en bedrift. Vi jobber med følelsene til de som skal omfavne, tro på og digge det vi tilbyr ut i markedet. Det er de som definerer hvor mye merkevaren vår er verdt. Det gjør det spennende, men også utfordrende. Om vi lykkes avhenger av hva andre tenker og føler om vårt merke.

Magefølelse
Kanskje kan vi definere magefølelse som «summen av de til en hver tid bevisste og ubevisste inntrykk vi danner oss av noe eller noen». I større eller mindre grad gjør vi alle valg basert på magefølelsen. Selv om vi vet at den ikke alltid er til å stole på, er den ikke nødvedigvis «ufornuftig». Magefølelsen er snarere summen av alt vi vet og alt vi føler. Det vil si inkludert vår fornuft. På en annen side er den individualisert. For inntrykkene vi danner oss tolkes også i lys av våre personlige forståelseshorisonter. Vi er alle forskjellige og farget av våre opplevelser og omgivelser. Det gjør at magefølelsen kan være vanskelig å forholde seg til for oss som bygger merkevare.

Det er den gode magefølelsen som gjør at vi digger og blir fan. Den utløser nysgjerrighet, tro og følelsen av slektskap. Som merkevarebyggere er det nettopp dette vi ønsker å koble oss på, og kanskje kan det være interessant å se litt nærmere på hvordan den gode magefølelsen kan oppstå.

Match
Enten det handler om kjærlighet eller merkevarer kokes det innledningsvis ned til det enkle spørsmålet: «Passer vi sammen?» Vi må ikke nødvendigvis være like som to dråper vann, men vi må kjenne på dette slektskapet. Vårt bilde av oss selv, og den vi ønsker å være, må matche den andre – eller merkevaren. Metaopplevelsen, eller alt det rundt som ikke er så lett å definere, må være noe som gjør oss stolt, interessert, nysgjerrig, opphisset. Noe som beveger oss, rører ved oss. Noe som gjør at vi vil legge andre ting bort og fokusere og prioriterer til fordel for den andre eller merkevaren.

Tillit
Når vi så opplever å bli berørt, blir vi nysgjerrige og positivt innstilt. Vi vil mer. Imidlertid slår fornuften inn, og den stiller spørmålet: «Tror jeg på dette?» Hjernen kalkulerer i lynende fart variabler som kvalitet, omdømme, verdier, språk, bilder, rykter, design og kanskje hundrevis av andre bevisste og ubevisste variabler.

Summen av det hele samles nådeløst i bunn av vår mage, som et kompass, eller en veiviser.

I dette fantastiske universet er det vi lever og arbeider. Det er her vi kan bygge merkevare og skape noe enestående. Sammen.

Les mer om hvordan vi jobbber og tenker:

Book infomøte

«Vi passer sammen, og jeg tror på det – derfor digger jeg.»