Vi identifiserer og utvikler unike styrker – og får gullet i bedriften til å skinne

La oss bygge noe enestående. Sammen.

Publikk jobber helhetlig med kommunikasjon — den som berører og setter spor. Derfor legger vi til rette for kreative prosesser der både fornuft og følelser er byggeklosser. Prosessene identifiserer og utvikler unike styrker og får gullet i bedriften til å skinne. Samlende, klargjørende og inspirererende for alle som er med. Resultatet er enestående når vi bygger noe sammen!

Ved hjelp av skreddersydde verktøy og ulik spisskompetanse kan vi løse en rekke oppgaver der kommunikasjon og kultur samspiller for å bygge merkevare.

Publikk tilbyr følgende tjenester:

PROSESS
— RankBoard™ merkevareverktøy
— Spørsmål er Svaret™ speed workshop
— Mindworks with Purpose™ prosess med hensikt
— Verdiprosess — Moodboard, visuell og kreativ prosess
— Kultur- og teambygging
— Coaching og veiledning
— Fokussgruppe og kvalitativ kundeundersøkelse
— Kurs seminar og foredrag

STRATEGI
— Merkevarestrategi
— Kommunikasjonsstrategi
— Digitalstrategi
— Markedsplan
— Aktivitetsplan
— Tjeneste- og produktutvikling
— Management for hire

KONSEPT
— Kreativ plattform
— Storytelling
— CreativeToolboard™
— Navn og slagord
— Nettsted og applikasjoner
— Sosiale medier og digital annonsering
— Visuell identitet og strategisk design
— Trykte og digitale magasiner
— Redaksjonelt arbeid og innholdsproduksjon
— Internkommunikasjon
— Film og foto

Mer om våre tjenester

«Der ditt talent og verdens behov krysses, ligger ditt kall og din hensikt

Arbeid med hensikt
Publikk hjelper bedrifter til hensiktsdrevet virksomhet. Vi bidrar til å forløse og kommunisere bedriftens talent i møte med markedets behov.

Vår markedsorienterte definisjon av hensikt uttrykker i praksis at bedriftens ekspertise skal utgjøre en forskjell for de som trenger den. Vi søker å finne koblingspunktet mellom talent og behov, fordi vi tror det er der gullet ligger. Grunnlaget for det hele, det som gir mening og samsvarer med alt og alle. Aristoteles sa (350 f.Kr.): «Der ditt talent og verdens behov krysses, ligger ditt kall (lat. hensikt)».

Vi tror at arbeid med hensikt er en av bedriftens aller viktigste oppgaver – fordi det vil bidra til forståelse, mening, entusiasme og retning. Det berører og inspirerer både eiere, kunder og ansatte: «Having a purpose is the difference between making a living and making a life». Hvis hensikt kan forvandle et selskap, kan dens fravær ødelegge en institusjon. Hensikt er derfor mer verdt enn noe annet.

Din bedrift & Publikk i møte med hensikt
Kontakt oss for et uforpliktende møte der vi diskuterer hvordan hensikt kan bidra positivt i din bedrift, kontakt seniorrådgiver Petter Wilhelmsen på 922 922 02 eller petter@digitalfabrikken.no.

Vårt håp er at et koblingsmøte med Publikk kan inspirere til gullfeber og jakt på nye og meningsfulle verdier for din Bedrift. At vi kan peke på hensikt som grunnleggende konkurransefortrinn i markedskrigen – og at arbeid med hensikt starter i vårt møte med hensikt.

Book infomøte