Kommunikasjon & kultur i samspill for å bygge merkevare

Sammen med våre kunder identifiserer og utvikler vi unike styrker, og bygger kreative konsepter som får gullet i bedriften til å skinne.

Tjenester

Konsept- og forretningsutvikling
God strategisk kommunikasjon er forankret i bedriftens planer og verdigrunnlag. Et hensiktsdrevet konsept ivaretar imidlertid enda flere viktige dimensjoner. Det kjennetegnes av å være overbyggende, forenklende og tilgjengelig. Det evner å inspirere, selge og ikke minst bygge brandet. Bedriftens hensikt bidrar til viktige avgrensninger og grunnleggende kunnskap om eget talent og markedets behov – det er et fjellstøtt og samsvarende forretningsgrunnlag for videre utvikling av bedriftens konsept og strategiske kommunikasjon.

RankBoard™
RankBoard™ er et strategiverktøy som bidrar til å syneliggjøre brandets (eller bedriftens) merkevareessens. Ved å avdekke, rangere og bearbeide brandets rasjonelle og emosjonelle ressurser får man et relevant grunnlag å bygge videre på i forbindelse med oppgaver innen hensiktsdrevet kommunikasjon og design. RankBoard™ er utviklet som et brettspill og er et pedagogisk tilrettelagt verktøy for lederteam og arbeidsgrupper.

Strategisk kommunikasjon
Med overblikk, helhet og kreativitet som inspirasjon og erfaringsgrunnlag kan vi løse ulike tekst- og kommunikasjonsoppgaver i din bedrift. Gode idéer kombinert med trygg forankring i bedriftens forretningsstrategi og merkevaregrunnlag gir oss det beste grunnlag for revitalisering og forenkling av komplisert informasjon og omfattende tekstmateriale.

Strategisk design
Planlagt design bidrar til å gi bedriften personlighet og karakter – og binder sammen tanker, ord og handlinger. Vi tror at «bedriftens fingeravtrykk» kan ha en avgjørende betydning for bedriften. Det kan underbygge dens ord og handlinger – eller underminere alt den står for. Sammen med strategisk kommunikasjon er design et virkemiddel som gir bedriften en visuell identitet med særegne karaktertrekk vi kan gjenkjenne overalt.

Magasiner og tidsskrift for digital og print
I de siste ti årene har Publikk hatt utviklings- og produksjonsansvar for kundemagasinet til Yara i Norge. I 2017 fikk vi også det samme ansvaret for Yara i Danmark. Dette har gitt oss god erfaring på redaksjonell design og sammen med vår kompetanse på redaksjonelt innhold kan vi tilby helhetlige leveranser til kunder som vil bygge merkevare ved å satse på magasin eller tidsskrift.

Coaching og veiledning
I coaching er det etablert en faglig plattform basert på positiv psykologi, det læringsorienterte tankesettet, løsningsfokusert tilnærming og kognitiv terapi. Disse fagområdene representerer således viktige grunntanker, og inspirerer ved valg av virkemidler. I et typisk coachingløp vektlegger vi og forfølger de positive banene i menneskets liv, og fokuserer på styrkene og hvordan disse kan utvikles for å nå nye mål.

Fokusgruppe
I fokusgruppen ønsker vi å identifisere og utforske de inntrykk og holdninger som rekonstrueres og skapes i møte med andre mennesker. Den kollektive dynamikken kan således fange opp dimensjoner og beslutningsprosesser som på mange måter kan sammenlignes med de prosesser vi alle er en del av i ulike sosiale sammenhenger.

Kvalitativ kundeundersøkelse
Én-til-én-samtalen er en god plattform for nære og ærlige refleksjoner som ikke så lett kommer fram i gruppesettinger. Ved å blant annet benytte åpne spørsmål og aktiv lytting vil det være mulig å avdekke personlige erfaringer og inntrykk som kan ha bidratt til holdninger og beslutninger.