RankBoard™ – merkevareverktøyet som gjør valgene lekende lette

RankBoard™ er et strategiverktøy som bidrar til å synliggjøre brandets (eller bedriftens) positive essens (brand essence). Ved å avdekke, rangere og bearbeide brandets rasjonelle og emosjonelle ressurser får man et relevant grunnlag å bygge videre på i forbindelse med oppgaver innen kommunikasjon og design.

RankBoard™ er utviklet som et brettspill og er et pedagogisk tilrettelagt verktøy for lederteam og arbeidsgrupper. Verktøyet er basert på et engasjerende og involverende metodisk opplegg og støtter seg på anerkjent brand management-kunnskap.

Hvorfor workshop?

 1. Å skape sammen bygger forståelse, forankring, eierskap og styrke
 2. Ulike nøkkelmedarbeidere kan tilføre perspeketiv og sider vi ikke ser alene

Hvorfor RankBoard™?

 1. Bygger på anerkjent metode for å avdekke brand essence (essensielle og kommersielle verdier)
 2. Stiller de rette spørsmålene, til rett tid
 3. System for rangering (vi må gjøre valg for å kunne kommunisere enhetlig og tydelig)
 4. Bygger på fornuft og følelser (rasjonelle og emosjonelle oppgaver)
 5. Involverer og forankrer
 6. Pedagogisk og inspirerende
et eksempel

RankBoard™ søker å finne essensiell kommunikasjonsverdi som skal kunne forvaltes av den enkelte ansatt og dermed bidra til tydelig, enhetlig og sterk merkevarebygging.

RankBoard™ er utviklet som et brettspill og er et pedagogisk tilrettelagt verktøy for lederteam og arbeidsgrupper. Verktøyet er basert på et engasjerende og involverende metodisk opplegg og støtter seg på anerkjent brand management-kunnskap (best practice).

Kunnskap om bedriftens merkevareessens starter med RankBoard™
RankBoard™ – Discovering Brand Essence handler om å oppdage kjernen i merket (the inner core), og bearbeide de ulike sidene som beviselig har betydning for kundenes valg av brand.

– Brand essence er hjertet og sjelen til et merke – et merkes fundamentale natur eller kvalitet. Brad VanAuken

Hvilke oppgaver ønsker vi å løse i prosess?

 1. De overordnede kommunikasjonsområdene som skal få prioritet i bedriften, og hvordan de skal rangeres.
 2. Definere merkevareessens som grunnlag for kommunikasjonsplattform.

Publikk arbeider med merkevarebygging
Vårt mål er å avdekke og utnytte det unike i bedriften – våre suksessfaktorer er strategi og kreativitet – kombinasjonen av fornuft og følelser. Vår systematikk er basert på flere års erfaring og nært samarbeid med kunder og partnere.

Vi har satt vår kunnskap i system slik at den dynamisk kan bidra til raskere og bedre oppgaveløsning. Prinsippene er de samme, men omfang og dybde tilpasses bedriftens størrelse og behov. – Vår erfaring er at strategi og kreativitet er to likeverdige grunnstener i utarbeidelsen av vellykket kommunikasjon. Derfor bestreber vi oss på å bygge en organisasjon med faglige ressurser som ivaretar nettopp dette perspektivet.

Vi tror det unike og klare budskapet foredles ved hjelp av verdistyrt systematikk og kreativ innlevelse, hjerne og hjerte – fornuft og følelser.

Derfor vil vi oppnå gode resultater sammen:

 • Relevant erfaring. Publikk har mange års erfaring med identitets- og konseptutvikling, strategisk kommunikasjon og design. Vi har arbeidet for nasjonale merkenavn og mindre bedrifter.
 • Hele bildet. Å etablere et merke i en jungel av andre merker krever helhetsforståelse og kompetanse. Vår tilnærming er strategisk og verdsetter systematikk og innlevelse som to likeverdige suksesskriterier.
 • Langsiktighet. Publikk er heleid av byråleder Petter Wilhelmsen og representerer tilsammen et fullverdig byråalternativ. Det vil gjøre det mulig å legge langsiktige samarbeidsplaner for både utvikling og løpende produksjon.
 • Relasjon. Gode relasjoner skaper et godt arbeidsklima – det sikrer bedre resultater!
 • Referanser. Se referanser.
Referanser

– Ønsker du mer informasjon om RankBoard™?

– Lurer du på hvordan RankBoard™ kan brukes som verktøy for utvikling i din bedrift? Kontakt meg for møtebooking på telefon 922 922 02 eller send meg en mail.
Petter Wilhelmsen, seniorrådgiver og daglig leder i Publikk AS

send e-post