RankBoard™ – prosessverktøyet som gjør valgene lekende lette

RankBoard™ er utviklet som et brettspill og er et pedagogisk tilrettelagt prosessverktøy for lederteam og arbeidsgrupper som vil jobbe med merkevarebygging i bedrift eller organisasjon.

RankBoard™ bidrar til å synliggjøre brandets positive essens (brand essence) ved å identifisere (1), rangere (2) og bearbeide (3) brandets rasjonelle og emosjonelle ressurser*. Slik får bedriften eller organisasjonen et relevant grunnlag å bygge videre på i forbindelse med oppgaver innen kommunikasjon og design.

RankBoard™ er basert på et engasjerende og involverende metodisk opplegg og støtter seg på anerkjent brand management-kunnskap.

*RankBoard™ er inndelt i to faser, rasjonell fase og emosjonell fase. I de to fasene skal deltagerne sammen definere fire grunnleggende områder som tilsammen utgjør brandets essens. De fire områdene er egenskaper og verdier (i rasjonell fase) og fordeler og personlighet (i emosjonell fase).

Hvorfor workshop?

 • Å skape sammen bygger forståelse, forankring, eierskap og retning
 • Ulike medarbeidere kan tilføre nye perspektiver og sider vi ikke ser alene

Hvorfor RankBoard™?

 • Bygger på anerkjent metode for å avdekke brand essence (essensielle og kommersielle verdier)
 • Stiller de rette spørsmålene, til rett tid
 • System for rangering (vi må gjøre valg for å kunne kommunisere enhetlig og tydelig)
 • Bygger på fornuft og følelser (rasjonelle og emosjonelle oppgaver)
 • Involverer og forankrer
 • Pedagogisk og inspirerende

Hvordan kan din bedrift bruke RankBoard™?
I dagens overflodssamfunn kan det faktisk være viktigere å velge bort enn å etablere nytt. Spesielt i kunnskapsbedrifter og på arbeidsplasser der det eksisterer mye tilgjengelig informasjon som brukes av ulike medarbeidere, i ulike situasjoner og på ulike måter. Dette kan resultere i springende og vilkårlig kommunikasjon. RankBoard™ søker å identifisere og forankre essensiell kommunikasjonsverdi. Dette vil utruster bedriftens medarbeidere til å kommunisere tydelig og enhetlig – og over tid bygge merkevare fra innsiden.

P – R – O – S – E – S – S

RankBoard™ søker å finne essensiell kommunikasjonsverdi som skal kunne forvaltes av den enkelte ansatt og dermed bidra til tydelig, enhetlig og sterk merkevarebygging.

Kunnskap om bedriftens merkevareessens starter med RankBoard™
RankBoard™ handler om å oppdage kjernen i merket (the inner core), og bearbeide de ulike sidene som beviselig har betydning for kundenes valg av brand.

«Brand essence er hjertet og sjelen til et merke – et merkes fundamentale natur eller kvalitet.» Brad VanAuken

Publikk arbeider med merkevarebygging
Vårt mål er å avdekke og utnytte det unike i bedriften – våre suksessfaktorer er strategi og kreativitet – kombinasjonen av fornuft og følelser. Vår systematikk er basert på flere års erfaring og nært samarbeid med kunder og partnere. Vi tror det unike og klare budskapet foredles ved hjelp av verdistyrt systematikk og kreativ innlevelse, hjerne og hjerte – fornuft og følelser.

Derfor vil vi oppnå gode resultater sammen:

 • Relevant erfaring. Publikk har mange års erfaring med identitets- og konseptutvikling, strategisk kommunikasjon og design. Vi har arbeidet for nasjonale merkenavn og mindre bedrifter.
 • Hele bildet. Å etablere et merke i en jungel av andre merker krever helhetsforståelse og kompetanse. Vår tilnærming er strategisk og verdsetter systematikk og innlevelse som to likeverdige suksesskriterier.
 • Relasjon. Gode relasjoner skaper et godt arbeidsklima – det sikrer bedre resultater!
 • Referanser. Se referanser.
Referanser

Spørsmål?
– Kontakt meg for dialog og møtebooking hvis du lurer du på hvordan RankBoard™ kan brukes som verktøy i din bedrift.
Petter Wilhelmsen, kreativ og strategisk rådgiver i Publikk AS

Send e-post