P–R–O–S–E–S–S

Hvorfor er prosess så viktig i forbindelse med merkevarebyggingen? Vi tror det er fordi at i prosessen skapes det bevissthet og forankring – og det er et fantastisk fundament for effektiv merkevarebygging.

Publikk har fasilitert ulike workshops og merkevareprosesser for en rekke bedrifter og organisasjoner. Og selv om hovedmålet da er å definere essens og grunnlag for effektiv merkevarebygging, er den positive bieffekten at prosessene alltid skaper intern forankring og felles forståelse.

Bevissthet
For mange bedriftsledere blir nettopp denne samskapingen og veien til en felles forståelse, det viktigste ved hele prosessen – og for de ansatte som deltar blir det en sterk og retningsgivende erfaring.

Jeg har flere ganger, etter lang tid, møtt tidligere prosessdeltagere som fortsatt husker detaljer fra en tidligere workshop eller en prosessdag, der de hadde jobbet sammen i gruppe. De kan for eksempel fortelle om en spesiell oppdagelse som ble en aha-opplevelse for dem, og at den fungerer som et effektivt verktøy i arbeidshverdagen. Andre kan fortelle om hvordan arbeidsmiljøet hadde blitt bedre som følge av prosessen, helt enkelt ved at de i fellesskap jobbet seg gjennom vanskelige problemstillinger og fram til et omforent resultat.

Medledelse
En demokratisk prosess synliggjør hvor komplekse beslutningsprosesser kan være, den synliggjør også nødvendigheten av overblikk og helhetsforståelse. Dette er en kunnskap enhver leder er takknemlig for at sine medarbeidere får litt under huden, og følgelig kan det for mange bidra til større åpenhet og medledelse.

Merkevareverktøy
Publikk kan bistå som prosessleder i ulike merkevarerelaterte arbeidsgrupper og prosesser, og tilbyr skreddersydde eventer med verktøy tilpasset bedriftens behov. Blant annet har vi utviklet brettspillet RankBoard™, som er et pedagogisk tilrettelagt verktøy for lederteam og arbeidsgrupper. Verktøyet er basert på et engasjerende og involverende metodisk opplegg og støtter seg på anerkjent brand management-kunnskap.

Mens RankBoard™ er et velprøvd og grundig verktøy som vi med gode erfaringer har brukt over en årrekke, er den nyutviklede «Speed Workshop» et noe enklere, men likefullt engasjerende, prosessverktøy. Her stiller vi virkningsfulle spørsmål som kan hjelpe deltagerne til å reflektere omkring bedriftens unike styrker og således legge til rette for kommunikasjon og merkevarebygging.

Hvis du ønsker å diskutere hvordan en intern prosess kan bidra til bevissthet og effektiv merkevarebygging i din bedrift kan du kontakte seniorrådgiver Petter Wilhelmsen for et uforpliktende kreativt møte. Petter treffer du enklest på telefon 922 922 02 eller mail.

send e-post

iStockphoto.com