P–R–O–S–E–S–S

Publikk kan bistå som fasilitator i ulike merkevarerelaterte arbeidsgrupper og prosesser og tilbyr skreddersøm og verktøy tilpasset bedriftens behov.

Publikk har fasilitert ulike workshops og merkevareprosesser for en rekke bedrifter og organisasjoner. Og selv om hovedmålet som oftest er å definere essens og grunnlag for merkevarebygging, er allikevel den positive bieffekten at prosessene skaper intern forankring og felles forståelse.

Bevissthet
For mange bedriftsledere blir nettopp denne samskapingen og veien til en felles forståelse, det viktigste ved hele prosessen – og for de ansatte som deltar blir det en sterk og retningsgivende erfaring.

Medledelse
En demokratisk prosess synliggjør hvor komplekse beslutningsprosesser kan være, den synliggjør også nødvendigheten av overblikk og helhetsforståelse. Dette er en kunnskap enhver leder er takknemlig for at sine medarbeidere får litt under huden, og følgelig kan det for mange bidra til større åpenhet og medledelse.

RankBoard™
Publikk kan bistå som fasilitator i ulike merkevarerelaterte arbeidsgrupper og prosesser og tilbyr skreddersøm og verktøy tilpasset bedriftens behov. Blant annet har vi utviklet merkevareverktøyet RankBoard™, som er et pedagogisk tilrettelagt verktøy for lederteam og arbeidsgrupper. Verktøyet baserer seg på et engasjerende og involverende metodisk opplegg og støtter seg på anerkjent merkevarekunnskap.

RankBoard™

Spørsmål er Svaret™
Et noe enklere, men likefullt engasjerende, prosessverktøy. Her stiller vi virkningsfulle spørsmål som kan hjelpe deltagerne til å reflektere omkring bedriftens unike styrker og konkurransefortrinn.

«A well-educated mind will always have more questions than answers.» Helen Keller.

Spørsmål er Svaret™

Hvis du ønsker å diskutere hvordan en intern prosess kan bidra til felles bevissthet og merkevarebygging i din bedrift, kontakt Petter Wilhelmsen på tlf. 922 922 02 eller …

Send e-post