Merkevareprosess for Misjon Uten Grenser

Det er alltid gøy og spennende når vi får lov til å jobbe tett med kunden i prosess. Da oppnår vi bedre resultater og samtidig intern forankring, medledelse og eierskap.

Familiefadderskapet F2F

Misjon Uten Grenser (MUG) kjenner vi godt gjennom flere års samarbeid og har tidligere blant annet utarbeidet grafisk profil for den internasjonale misjons- og bistandsorganisasjonen.

Nå om dagen jobber vi med konseptutvikling for familiefadderskapet F2F, og sammen med en fin gjeng fra kunden utvikler vi merkevaregrunnlag, kreativ kommunikasjon og design. Resultatet av innsatsen oppsummeres i det vi kaller Toolboard™, som er en slags kreativ og strategisk verktøykasse.

For å finne fram til merkevaregrunnlaget har vi jobbet sammen i workshop og brukt blant annet Publikks egenutviklede prosessverktøy «Spørsmål er Svaret». Målet med arbeidet er å sette ord på viktige egenskaper og unike fortrinn i bedriften ved å stille virkningsfulle spørsmål (du kan lese mer om dette her).

Toolboard™ strukturerer og visualiserer merkevaregrunnlaget

Toolboard™ gir bedriften en visuell oppsummering av prosess og strategi som er gjennomført i samarbeid med Publikk. Den skal gjøre det lettere å formidle strategiske og konseptuelle veivalg, og vil således kunne fungere som en guide til videre utvikling og merkevarebygging i selskapet.

Toolboard™ kan leveres som wallpaper, plakat eller i ulike digitale format (eks. dedikert landingsside, intranett, app osv.). Hensikten er at den skal være lett tilgjengelig og til inspirasjon for alle som jobber med kommunikasjon i organisasjonen.

 

Visuell verktøykasse

I forbindelse med utviklingen av Toolboard™ løser vi en rekke oppgaver. Oppgaver der strategi, kreativitet, design, kommunikasjon og kulturbygging er involvert og samspiller for å synliggjøre merkevaren. Toolboard™ skal oppleves nyttig, praktisk, samlende og inspirerende.

Spørsmål?

Har du spørsmål om Toolboard™ eller bare ønsker å diskutere hvordan kommunikasjon og kultur i samspill kan bygge merkevare? Kontakt seniorrådgiver Petter Wilhelmsen på telefon 922 922 02 eller mail.

send e-post