Hva hadde du gjort hvis spørsmålet var svaret?

Vi tror på rådgivning der du som kunde utrustes til å ta eierskap til prosesser og beslutninger i egen bedrift. Derfor stiller vi spørsmål – vi tror dét er svaret.

Virkningsfulle spørsmål kan utløse virkningsfulle svar.

Spørsmål eller svar?
Svar med to streker under kan være dørgende kjedelige! For de kan blokkere for videre tenkning, refleksjon og kreativitet. De leker ikke lenger, de utfordrer ikke, utforsker ikke, skaper ikke, og har mistet mye av den energien vi ofte finner i spørsmålsfasen. I den fasen drives vi fremover av nysgjerrighet, åpenhet, mulighetstenkning – og av usikkerhet og positiv angst.

Prosessens egenverdi
Spørsmål dreier seg om prosess og bevegelse – om reisen mot målet. Svarene, derimot handler om å ha kommet fram, om å ha nådd målet, om utladning og hvile. Det er imidlertid ikke feil å verken nå mål, finne svar, eller å hvile, men kanskje har vi en for sterk forestilling om at det er svarene alene som er viktig? Og at spørsmålene, eller reisen, i seg selv ikke har en egenverdi? Den forestillingen bør vi i såfall utfordre – den bør vi stille spørsmål ved.

Riktig spørsmål = riktig svar
Klarer vi å spisse spørsmålene og skreddersy en problemstilling, vil ofte svarene komme mer eller mindre av seg selv. Albert Einstein sa at «Hvis jeg hadde en time til å løse et problem, og mitt liv sto på spill, da ville jeg brukt de første 55 minuttene til å finne det riktige spørsmålet. For jeg ville visst at et riktig spørsmål ville gjort meg i stand til å løse problemet på mindre enn fem minutter.»

Google: Spesialist på spørsmål
Spørsmål er viktig, og et selskap som virkelig har forstått dette, er Google. De har direkte tilgang til strømmene av spørsmål fra nær sagt alle mennesker på jorden – det har gjort dem til en av de tre mest verdifulle bedriftene i verden.

Test deg selv: Det du lurer på forteller hvem du er
Gjennom spørsmål er det mulig å analysere mennesker, det vi lurer på forteller hvem vi er. Du kan teste deg selv ved å notere ned alle spørsmålene du har i løpet av et døgn, en uke eller en måned. Da vil du få flere titalls spørsmål på blokka, noe som vil gi et ganske nøyaktig bilde av hva du tenker på, hva du engasjerer deg i og hva som er viktig for deg. Dine spørsmål vil avsløre hvem du er.

De rette spørsmålene kan utfordre, trigge, motivere, prosessere, reflektere, sortere, bevisstgjøre og skape.

Godt selskap
Både Platon, W. Edwards Deming, Nancy Willard, Madeleine L’Engle og James Thurber er noen av dem som har erfart at spørsmålene var viktigere enn svarene. Og de er ikke alene:

«A well-educated mind will always have more questions than answers.» Helen Keller.

«Knowing the right questions is better than having all the right answers.» Tyler Blackburn.

«A wise man can learn more from a foolish question than a fool can learn from from a wise answer.» Bruce Lee.

«Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning.» Albert Einstein.

«Judge a man by his questions rather than his answers.» Voltaire

Her ser du noen eksempler på spørsmål som kan bidra positivt i utvikling av bedriften. De kan lede til god oppgaveløsing fordi de spiller på lag med nysgjerrighet, åpenhet og kreativitet.

Hel ved:
«Hvis din bedrift hadde vært en person, hvordan ville den oppført seg, snakket, tenkt og samhandlet med andre?»

Mobildilla 1:
«Hvis ditt nettsted hadde blitt utviklet for mobil først – hvordan hadde det påvirket innholdet?»

Mobildilla 2:
«Hva vil du dine kunder skal gjøre på ditt nettsted – fra sin mobil?»

Kommunikasjonsplattform:
«Hva ønsker din bedrift å si, og hvordan vil den si det?»

Purpose:
«Hvor krysser din bedrifts kjernekompetanse markedets behov?»

Har du har spørsmål?
Da kan du kontakte seniorrådgiver Petter Wilhelmsen på 922 922 02 eller sende oss en mail.

re@publikk.no