Verdiforankret reklame

Unike bedrifter kommuniserer kreativt og forankret i sin sanne identitet. Derfor vinner de oftere.

God reklame. Vi ser at god reklame er tuftet på bedriftens virkelige verdier, den er helhetlig og strategisk forankret. Den speiler bedriftens sjel gjennom tanker, ord og handlinger. Samtidig er bruken av virkemidler gjennomgående; de er kreative, konseptuelle og lette å forstå.

For å selge må bedriften kommunisere med markedet. I løpet av kun én dag blir hver og én av oss bombardert med over 3000 budskap. Hvilke velger vi å lytte til?

Relevans, viktigere en noen gang. Et annet aktuelt nøkkelord for god reklame er relevans – kunsten å gi deg det du trenger når du trenger det. Derfor blir fokus på segmentering, skreddersøm og ekspertise en naturlig konsekvens av informasjonsflom og markedskrig. Utenlandske trendforskere har skapt begrepet «massclusivity», – som handler om å gi skreddersydd informasjon til folket.