SoMe-kampanje for Aktiv og SOS-barnebyer

Denne julen har vi bistått Aktiv med en kampanje som har som mål å løfte fram sine kunders viktige innsats for vanskeligstilte barn. For i 2018 har kjedens kunder, ved å velge Aktiv, bidratt til at 277 barn får omsorg gjennom SOS-barnebyer. Det har sikret disse barna en trygg oppvekst med kjærlighet og faste rammer.

Publikk har bistått Aktiv med kreativt arbeid og sammen med Sirkus Media utarbeidet ulike Facebook-annonser og en dedikert landingsside.