Merkevarebygger for Norges største private omsorgsforetak

Samarbeidet med Stendi startet tidlig i 2020. Da hadde selskapet akkurat blitt en del av det nordiske Ambea-konsernet. Med en offensiv vekststrategi har Stendi siden da blitt Norges største private omsorgsforetak, med nærmere 7 000 ansatte. Publikk har fått jobbet helhetlig med kunden og bidratt med ulike tjenester innen merkevarebygging.

Kontakt oss!
Merkevarebygger for Norges største omsorgsforetak

Kreativ workshop: Fra internprosess med Stendi Assistanse, februar 2023. (Foto: Kristoffer Alderin)

– Å få jobbe hands-on med et selskap i så sterk vekst har vært spennende og lærerikt.

Petter Wilhelmsen, seniorrådgiver i Publikk, ser tilbake på tre aktive år med mye utvikling og produksjon.

– Det er mye læring og positiv energi i vekstbedrifter, og Stendi har hatt en fantastik utvikling – på få år har de blitt Norges største omsorgsforetak. Å da få jobbe ringside med kommunikasjon og design, har vært utrolig spennende og givende, sier Petter. Han forteller at det i nettopp sånne vekstfaser er lett å forelske seg på nytt i eget fag.

– Ja, det er inspirerende å få være med på nybrottsarbeid, og se hvordan ulike aktiviteter engasjerer internt og gradvis gir selskapet et ansikt utad. En positiv bedriftskultur har helt klart vært viktig for de gode resultatene. I Stendi er det lav terskel for å bidra med innspill og ideer, og normalen er samarbeid. Så det som er skapt av kommunikasjon og markedsaktiviteter for Stendi, er teamwork med kunde på ekte!

Stendi

Stendi er Norges største private leverandør av omsorgstjenester, med et landsdekkende tilbud innen heldøgns bo- og omsorgstjenester, barnevern og brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

prosess

Fasilitering av interne prosesser og workshops.

strategi

Løpende rådgivning i forhold til merkevarebygging og strategisk kommunikasjon og design.

konsept

Strategisk design og utvikling av profilguide. Kreativ kommunikasjon og utvikling av kampanjer.

produksjon

Løpende utvikling, produksjon og prosjektledelse knyttet til selskapets markedsaktiviteter.
Innholdsproduksjon, redaksjonelt arbeid.

SoMe-kampanje: Kampanje for Stendi Assistanse, publisert i 2020.

Profilguide: Publikk har i tett samarbeid med markedsavdelingen i Stendi utviklet selskapets profilguide.

Brosjyre for familiehjem: 8-sider A4-brosjyre for Stendis avdeling for familiehjem. Her har Stendi bidratt med tekst og idé, mens Publikk har hatt ansvar for strategisk design og produksjon. Foto: Kristine Hellemo Larsen.

Kreativt arbeid og produksjon: Løpende utvikling, produksjon og prosjektledelse knyttet til selskapets markedsaktiviteter.

Intern kommunikasjon: Sider fra Stendis internbrosjyren «Vårt etiske ansvar». (Tekst; Stendi, strategisk design; Publikk, foto; iStock / Stendi.)

Redaksjonelt innhold: Publikk har produsert en rekke artikler som er publisert på stendi.no.

Messemateriell: Utvikling og produksjon av messemateriell, roll-ups, plakater og andre profileringsartikler.

– Helhet, teamwork og kompetanse

– De tre faktorene har vært viktig for de gode resultatene, og ikke minst viktig for en bedrift i vekst. Dette sier Kristin Øyen som er kommunikasjonsdirektør i Stendi.

– Petter Wilhelmsen i Publikk, jobber tett med Stendi og bidrar på flere felt innen kommunikasjon, design og merkevarebygging. Han har en god forståelse av vår helhet og tar høyde for den i utvikling og produksjon av aktiviteter.
– Petter jobber godt i team og har ved flere anledninger bistått oss med prosessledelse, nå senest i en kreativ workshop med en av våre avdelinger. Vi ser at dette bidrar positivt i organisasjonen og sikrer samtidig kvalitet i tidlige faser av vårt kommunikasjonsarbeid.
– Samarbeidet med Publikk fungerer meget godt. Vi har utviklet en felles forståelse av selskapet, og løser løpende oppgaver effektivt og i tett samarbeid. Dette er en modell som passer oss godt!
Kristin Øyen, kommunikasjonsdirektør i Stendi
Kontakt Publikk