Workshop og nytt magasindesign for Misjon uten Grenser

Publikk har i flere år jobbet tett med Misjon uten Grenser, både nasjonalt og internasjonalt. I 2021 fasiliterte vi en intern workshop der oppgaven var å utforske ulike kommunikasjonsspor. Det ble en bevisstgjørende prosess som la et praktisk fundament for organsiasjonens aktiviteter – blant annet nytt magasindesign, som ble utviklet i 2022.

Ulike kommunikasjonsspor: I gruppesamtalene var oppgaven å utforske ulike kommunikasjonsspor, og deretter definere praktiske markører som skal gjelde for organisasjonen.

– Det handler om grunnlaget for det vi skal si, og hvordan vi skal si det.

Udrag fra workshopen: Misjon uten Grenser ønsker å identifisere konkrete rammer for hvordan de som organisasjon kan benytte tekst og bilder i kommunikasjon. Sammen med kunde besluttet vi å utforske to spesifikke spor med hver sine tydelig kjennetegn.

Som inntoning til oppgaver hadde vi en felles økt med et tilbakeblikk på Misjon uten Grensers kommunikasjon siden 1984 og frem til i dag. Sammen med informasjon om internasjonale føringer og relevant historikk dannet dette et bakteppe før gruppesamtaler.

I gruppesamtalene var oppgaven å bli kjent med to ulike spor for bruk av tekst og bilder som effektiv kommunikasjon. Det ble presentert ulike påstander og kjennetegn ved de respektive sporene. Disse påstandene skulle diskuteres i gruppene. Det var også ønskelig å finne fram til andre argumenter, slik at sporene ble belyst fra alle sider.

Kjennetegn, spor 1:

 • «Alle mennesker har lik verdi, derfor skal vi alltid fremvise alle mennesker med verdighet og respekt.»
 • «Vi skal alltid vise alle mennesker fra sine beste sider.»
 • «Ved å formidle håp, styrke, glede inspirerer vi til å gi — det viser at det nytter å hjelpe.»
 • «Vi ønsker ikke å fremstå spekulative og bidra til «nødhjelpsporno».»
 • «Mennesker med håp, glede og takknemlighet viser at vårt arbeid fungerer … slik beseirer vi det onde med det gode.»
 • «Det er dette sporet vi i vår organisasjon har tradisjon for å følge.»

Kjennetegn, spor 2:

 • «Vi må vise nøden som den er på ekte. Motløshet, fattigdom, sykdom og smerte er deres daglige kamper.»
 • «Vi har ikke rett til å forskjønne noe som oppleves nådeløst for de det gjelder».
 • «Hvis «nødhjelpsporno» samler inn mer penger til de som trenger det mest, har vi en plikt til å gjøre det.»
 • «Gjennom hele Bibelen omtales fattige, syke, ensomme, svake og de som faller utenfor med empati, hjerte og medfølelse. Det er vårt kall som kristne å mobilisere til hjelp og nestekjærlighet. Vi vil opplyse og vekke de som ikke vet, rope til de som bare ser seg selv.»
 • «Vi har blitt vant til sterke bilder, i dag er det det som må til for å nå inn.»

Misjon uten grenser

Misjon Uten Grenser er en tverrkirkelig diakonal organisasjon tilsluttet Norsk Råd for Misjon og Evangelisering (NORME). MUG er en del av den internasjonale misjons- og hjelpeorganisasjonen Mission Without Borders International som ble grunnlagt i 1960. Arbeidet i Norge startet i 1982.

prosess

Identifisere behov, utforming av workshop, produksjon av kompendie og andre forberedelser til workshop. Fasilitering av workshop og rapport i etterkant med analyse og innstilling til tiltak.

strategi

Rådgivning innen strategi, virksomhetsutvikling og merkevarebygging.

konsept og strategisk design

Utvikling av nytt magasindesign for organisasjonen.

Viktige veivalg: «Hva vi skal si og hvordan vi skal si det» må være forankret i et robust verdivalg. For å etable dette robuste grunnlaget, bør alternativene og virkelige implikasjoner utforskes.

En kommunikasjonsguide som lever: På grunnlag av workshopen ble det utarbeidet en kommunikasjonsguide med praktiske eksempler.

Nytt magasindesign for en ny generasjon med hjelpere.

– En workshop som inspirerte, tydeliggjorde og forankret.

– Petter traff oss på hjemmebane og var i stand til å se både våre utfordringer og vårt verdigrunnlag.

– I vårt arbeid med å utvikle retningslinjer for bruk av bilder av arbeidet, hjalp han oss til å koble verdighet og ærlighet på en god måte. Petter har ikke bare et godt syn for god design. Han har hjulpet oss til større bevissthet og faglig dyktighet.

– Sammen har vi også fornyet vårt magasin på en måte som har gjort oss mer bevisst, både om hva og hvordan vi kommuniserer. Magasinet vårt har fått et nytt design og vi har utvidet vår evne til å kommunisere. Vi er veldig godt fornøyd med resultatet!

Runar Byberg, generalsekretær i Misjon uten Grenser

Om Publikk