Fra 40 til 1 200 sammen med Humana Norge

Publikk hadde gleden av å jobbe med Humana i perioden 2012 – 2018, og bisto innen en rekke merkevarebyggende aktiviteter.

Fra 40 til 1 200 med Humana Norge

Verdistyrt omsorgsforetak
Humana leverer tjenester innen barnevern, psykisk helse og brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Humana Norge er en del av Humana AB som har til sammen over 15 000 ansatte i Sverige og Norge.

Tett samarbeid
Publikk har jobbet med Humana helt siden selskapet etablerte sin norske virksomhet i 2012 og fram til 2018. Antall ansatte vokste i tidsrommet fra 40 til 1 200, noe som også medførte større grad av profesjonalisering innen kommunikasjon og merkevarebygging. Vi jobbet med ulike interne prosesser og bidro sentralt i oppbyggingen av viktige funksjoner som markedsføring, kommunikasjon og HR i bedriften. Petter Wilhelmsen jobbet også som lederkonsulent innen «vekst og utvikling» i selskapet med deltakelse i ledergruppen. I forlengelsen av dette har vi bistått markedsavdelingen med en rekke tjenester som strategi, prosessledelse, konseptutvikling og løpende produksjon av ulike markedsaktiviteter.

humana norge

Humana leverer tjenester innen barnevern, psykisk helse og brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Humana Norge er en del av Humana AB som har til sammen over 15 000 ansatte i Sverige og Norge.

prosess

RankBoard og fasilitering av andre strategiske og kreative prosesser, samt løpende rådgivning.

strategi

Kommunikasjonsstrategi, merkevarestrategi mm.

konsept

Storytelling, konsept- og idéutvikling, strategisk forankret kommunikasjon og design.

konsept

Storytelling, digitale kampanjer, nettsted, programmatisk annonsering, sosiale medier, brosjyrer, Grafisk design og tekstbistand, mm.

Konsernbrosjyre: Publikk har utarbeidet en rekke brosjyrer for Humana Norge. Konsernbrosjyren (over) presenterer Humanas totale virksomhet og forteller om hvordan de tenker og arbeider.

Digital annonsekampanje for Humana Norge: Annonsene linket til bilfosterhjem.no og viste filmen med Liv og Edvard som forteller om hvordan det er å være fosterhjem i Humana. Alle foto Petter Wilhelmsen.

Filmopptak for Humana.

«Petter har vært med på vår reise og vært en svært hyggelig og nyttig bidragsyter

«RankBoard-prosessen ble en veldig positiv erfaring for oss og ga oss mye nyttig informasjon om våre unike styrker.»

Humana har over flere år jobbet tett med Petter Wilhelmsen og Publikk. Han har bistått selskapet innen ulike kultur- og merkevarebyggende prosesser. Han har deltatt i lederoppgaver, utviklet kreative konsepter og en rekke markedsaktiviteter, som for eksempel brosjyrer, filmer, digitalannonser, SoMe-kampanjer, web mm.

Merkevareverktøyet RankBoard™
Samarbeidet med Publikk begynte da vi het Løft AS og hadde 40-50 ansatte. Petter presenterte da merkevareverktøyet RankBoard™ for oss i ledergruppa, hvoretter vi besluttet å gjennomføre prosessen. Vi så for oss at denne kunne bidra til å avdekke og optimalisere et felles kommunikasjonsgrunnlag for selskapet. Det var også viktig for oss at alle ledere og nøkkelpersoner fikk delta med tanke på intern forankring. At det i tillegg kunne fungere som et kulturbyggende prosjekt var også viktig for oss.

RankBoard-prosessen ble en veldig positiv erfaring for oss og ga oss mye nyttig informasjon om våre unike styrker. Prosessen dannet således grunnlaget for videre arbeid med kommunikasjon og merkevarebygging i selskapet. Siden da har selskapet byttet navn til Humana omsorg og assistanse og vokst til ca 1 200 ansatte i Norge. Petter har vært med oss på reisen og vært en svært hyggelig og nyttig bidragsyter i forhold til kommunikasjon, merkevarebygging og kultur.»

Mona Vangsnes Lien, administrerende direktør Humana omsorg og assistanse.