Logoprogram og kreativ plattform for Cevic

Med spor av navnene til sine to døtre, Celine og Victoria, vil Hermann Grøv bygge virksomheter innen eiendomsutvikling og rådgivning. Cevics kreative plattform påbegynte vi sammen med kunde på en hyttetur høsten 2022.

Logoprogram: De tre selskapene deler det samme symbolet, men har fått hver sine farger.

Konserntankegang fra dag én – modig og ganske smart.

– Å få være med å tenke sammen med kunden alledere før selskapet etableres, kan være en fordel. Petter Wilhelmsen i Publikk, viser til en hyttetur der han og Hermann Grøv utarbeidet det første utkastet til det som skulle bli Cevic. – Da var det de store tankene som fikk plass. Fokuset på hva kunden ville bygge, verdier, naturlige styrker – og former og farger. Petter understreker at det først og fremst er kunden som skal oppleve tilknytning og eierskap til det som utvikles – og for Hermann var form og farge viktig. – Vi landet praktiske og strategiske føringene den helgen, og vi fikk et veldig godt grunnlag å jobbe videre med.

I løpet av de to neste månedene ble logoprogrammet for de tre selskapene utviklet med en miniprofil og en kreativ plattform.

– Å utvikle en grafisk profil er alltid en prosess. Den skal gjenspeile selskapets essens, eller sjel, i et lite symbol og noen få ord. Får vi til dette har vi gitt bedriften det beste grunnlaget for å lykkes i markedet.

Cevic

Cevic Holding, Cevic Consulting og Cevic Properties tilbyr tjenester innen eiendomsutvikling og rådgivning.

prosess

Drodling på hyttetur med påfølgende sparringsrunder.

strategi

Rådgivning innen strategi, virksomhetsutvikling og merkevarebygging.

konsept

Utvikling av logoprogram og miniprofil. Bistand til utvikling av kreativ plattform.

Symbol med mening: Vi har søkt å designe et symbol som assosierer til selskapets virksomheter og verdier. Viktige ledeord er i så måte #prosess, #bygge, #sirkulær, #dynamisk, #estetisk, #tidsriktig.

Design at nettsted: Dedikerte transportsider for hvert av de tre selskapene.

– Å se hvordan verdier og idéer har blitt til noe visuelt og konkret, har vært utrolig spennende.

Hermann Grøv har bakgrunn som eiendomsmegler og leder av flere meglerkontorer i Oslo-området. Når han etablerte Cevic hadde han klare tanker om hva han vil bygge.

– Jeg hadde noen klare tanker om hvilke verdier jeg ville bygge selskapet mitt på. Dette spilte jeg inn til Petter allerede første gang vi jobbet med saken. Likeledes var fargene blå og gull noe jeg hadde sett for meg før vi startet.

– Med dette som grunnlag fikk vi en morsom og kreativ prosess. Vi spilte hverandre gode, og fikk på plass et rammeverk ganske fort. I ukene etter ble det flere møtepunkter der vi jobbet videre med oppgavene.

– For meg har dette vært en veldig spennende prosess, der jeg har fått se hva som ligger bak arbeidet med å utvikle en logo og en grafisk profil. Det har vært lærerikt og motiverende – og jeg er veldig fornøyd med resultatet!

 

 

Kontakt Publikk