Produktutvikling med apps

Nye bruksområder for mobile apps kan være avgjørende for innovasjon og produktutvikling.

Merverdier

Nest viser hvordan et etablert produkt kan løfte seg fra det ordinære til å være en nyskapende bedrift med et produkt som gir tydelige merverdier.

Appen som Nest har utviklet gjør brukeren i stand til å kontrollere sine termostatstyrte radiatorer fra sin smarttelefon, uansett hvor man skulle befinne seg. Dette gjør faktisk appen i seg selv til en avgjørende suksessfaktor for produktet. Den har en unik funksjon og er teknologisk innovativ, begge deler er idag avgjørende kriterier i konkurranse med andre produkter.

nest.com