Oppdag merverdier i bedriften

Oppdag merverdier i bedriften. Hvis du vet hva du skal lete etter kan du finne en skjult skatt.

Meta management – oppdag nye forretningsmuligheter i din bedrift!

Arbeidet krever ikke nødvendigvis mye innsats, relativt sett, ettersom uttellingen i form av varige inntjeningsmuligheter og goodwill ofte er høy. Det vi leter etter er nemlig allerede eksisterende ressurser som når de blir reformatert eller restrukturert kan representere merverdi og økte marginer.

Investér i produkt- og konseptutvikling

Eksisterende, men uoppdagede, ressurser i bedriften kan bidra til ny virksomhet. Kryssalg mellom ulike forretningsområder kan konseptualiseres og innarbeides i en større helhet og representere en større samlet verdi enn hver enkelt del ville gjort alene. Å oppdage og utvikle metaverdier kan styrke bedriftens posisjon, gi mersalg og konkurransefortrinn.

Foto: iStockphoto.com