Lederkonsulent for Partners

Partners er Norges raskest voksende eiendomsmeglerkjede og har i skrivende stund 27 kontorer i Norge. Kjeden har sitt utspring i Nordvik og Partners, som gjennom mange år har vært synonymt med meglertjenester av høy kvalitet. Partners bygger videre på kvalitet og høy kompetanse, og vil være bærere av en kultur der meglerfaget tilfører kunden merverdi i flere av livets viktigste transaksjoner. Derfor vil også Partners blant annet kunne tilby sine kunder egen forsikrings- og banktjeneste.

Behovet
I en fase der kjeden var i sterk vekst ønsket de å knytte til seg kompetanse på merkevarebygging, men i en mer operativ rolle enn det som er vanlig for et ordinært byråsamarbeid. Kjeden inngikk derfor en avtale med Publikk om leveranse av lederkonsulent i rollen som fungerende markedssjef.

Leveransen
Petter Wilhelmsen har i 2016 vært lederkonsulent i Partners og fungert som markedssjef i kjeden. Han har hatt en operativ rolle med arbeidsoppgaver som blant annet deltakelse i møter og ledermøter, prosesser med underleverandører, kjedekontorer, nyetableringer samt løpende merkevareprosesser og kreativt arbeid.