Ja til kjernekraft

Med kjernekraft som våpen i informasjonsjungelen.

Core business, eller kjernevirksomhet, definerer bedriftens viktigste geskjeft og de fleste bedrifter vet hva det er. Men hva er bedriftens kjernebudskap? Hva vil bedriften si og hvordan vil den si det?

Som forbrukere søker vi etter relevant informasjon, svar på det vi lurer på i øyeblikket. Men svarene er ikke alltid like lette å finne i dagens informasjonsjungel. Kravet til relevans blir derfor viktigere. Det ligger derfor i dag et konkurransefortrinn og venter på de bedriftene som evner å kommunisere kjernebudskapet enkelt og tydelig til sine kunder.

Det er mulig å bli sett, det er mulig å bli hørt – og det er mulig å vekke interesse og handling selv mot de 3000* konkurrerende budskap som vi eksponeres for hver dag. Evnen til å kommunisere det enkle kjernebudskapet må oppøves og krever systematisk innsats, en innsats som resulterer i bevissthet og en ny kapital – kjernekraft!

*Gjennomsnittelig antall budskap vi blir eksponert for pr. dag.