How to turn a group of strangers into a team

Dette er et fantastisk inspirerende foredrag om «teaming», som er «teamwork on the fly».

Verdifull innsikt også for oss som løser viktige oppgaver innen kommunikasjon, kultur og merkevarebygging – der mennesker og kontekster stadig kan skifte.