Hvordan vi kan bygge noe enestående. Sammen.

Dette er et fantastisk inspirerende foredrag om «teaming», som er «teamwork on the fly».

Verdifull innsikt også for oss som løser viktige oppgaver innen kommunikasjon, kultur og merkevarebygging – der mennesker og kontekster stadig kan skifte.