– Hva skal jeg si, og hvordan skal jeg si det?

Jeg syntes disse to små spørsmålene beskriver hva en kommunikasjonsplattform egentlig bør gi svar på, og de har fulgt meg gjennom 25 år i arbeidet med merkevarebygging og kommunikasjon.

Ja, det er en krevende øvelse, å skape godt innhold, eller det å kommunisere godt. På mange måter kan man si at det er en multidisiplinær sport der vinnerne må mestre flere fagdisipliner. For eksempel på et nettsted er opplagte virkemidler som for eksempel interaksjonsdesign og funksjonalitet viktige suksesskriterier. Allikevel er det områder innen merkevarebygging som i enda større grad vil kunne bidra til å sikre et positivt og unikt etterlatt inntrykk. Spørsmålet om hva jeg skal si, og hvordan jeg skal si det vil således være nyttig å vende tilbake til.

For noen valg siden vant Høyre fordi de visste svarene på de to små spørsmålene. De hadde på forhånd bestemt seg for at det var to ting de skulle snakke om i alle debatter og intervjuer – skatt og utdanning. Resultatet ble at folk flest fikk med seg hva Høyre sto for, hva de brant for. Skatt og utdanning. Så kan vi spørre oss selv: «Hva brenner jeg for? Hva er mine to valgløfter?»

To «kokketriks»
Hvis jeg skulle nevne to «kokketriks» (på linje med ekte smør, salt og sitron) i forhold til kommunikasjon på nettsteder, ville det for meg være «konsept» og «gjennomgripende». For det første, et konsept gjør det lettere for leseren å forstå det jeg brenner for. Konseptet er smart, det er enkelt, og ikke minst selgende. Det forklarer det jeg selger, og hvorfor mine produkter og tjenester er bedre enn konkurrentenes. Det plasserer også det jeg selger og min bedrift inn i en meningsfull helhet. For det andre vil et gjennomgripende nettsted, der alle sider har et slektskap, bidra til økt forståelse og bygging av en konsistent totalitet. Vi kan avsløre det i språket, i flyten og ordvalget. Er det springende og inkonsistent bidrar det følgelig til tvil, uklarhet og støy.

#gjennomgripende knyttes også til oppskrift for bildebruk, tone of voice, grafisk identitet, verdier og mye mer. Fellesnevneren er at alt må henge på greip. Selger jeg et produkt som skal gjøre livet enklere for folk, kan jeg ikke ha et komplisert nettsted? Min erfaring er at et gjennomgripende konsept kan bety hele forskjellen. Det kan bety grunnlaget for god kommunikasjon med målgruppene, økt goodwill og bedre resultater.