Yara bygger merkevare med eget kundemagasin

Publikk har siden 2008 produsert kundemagasinet til Yara. Selskapet har valgt å kommunisere med sine kunder i både trykte og digitale flater.

– Vi har over mange år jobbet med magasinet vårt og har med et opplag på 25 000 godt over halvparten av alle norske bønder som abonnenter. Vi merker at budskapet vårt når fram og at det blir verdsatt. Gjødselaktuelt har etablert seg som en viktig informasjonskilde for aktører i vår bransje. Dette sier Bernt Hoel og Øystein Jørem, som er henholdsvis agronom og markedssjef i Yara Norge. – Vi er imidlertid bevisste på at dette ikke skal være et rent reklameblad. Vi tenker snarere at Yara, som verdens største gjødselprodusent, har et ansvar for å bidra med interessant og etterrettelig fagstoff om bransjen. Så presenteres også våre produkter i en helhetlig kontekst som er relevant for de fleste innen landbruk, forteller Jørem.

Offline

Hoel og Jørem mener at magasinformatet har noen kvaliteter som ikke er mulig å oppnå på skjerm. – At vi med magasinet kan ta leseren offline og legge til rette for mer ro, er noe vi tror påvirker blant annet lengden på leseøkten. Vi tror at mindre digital multitasking og leserflukt kan bidra til at leseren bruker mer tid på et trykt magasin enn digitale alternativer. Deres erfaring er at et godt magasin gjerne leses i flere omganger og det derfor har lengre levetid.

Investerer i kvalitet

Publikk har siden 2008 hatt ansvar for konsept, design og grafisk produksjon av Gjødselaktuelt. I tett samarbeid med staben i Yara Norge har magasinet hatt en kontinuerlig utvikling og forbedring. – Ja, magasinet blir bedre og bedre, og vi syntes som regel at det siste nummeret er det beste. Det sier Karoline Nordbø som er markeds- og kommunikasjonsansvarlig i Yara Norge og redaktør for magasinet. Hun forteller at det legges ned mye arbeid i å skape et godt kvalitetsprodukt der det i tillegg til Digitalfabrikken og interne skribenter benyttes profesjonell journalist og fotograf. – Vi tror at kvaliteten på innhold og design har hatt stor betydning for utviklingen av Gjødselaktuelt og vi vil fortsette vår satsing på magasin fordi vi tror det i kombinasjon med ulike digitale aktiviteter gir det beste resultatet, sier Nordbø.

 

Utnytt fordelene med magasinformatet:

  • I dagens digitale jungel er det med trykte magasin lett å skille seg ut
  • Magasinet fyller en plass da vi som forbrukere fortsatt ønsker å forholde oss til trykte flater — ikke kun de digitale
  • Det er mulig å leke med formater og papirtyper og gjennom dette bygge opplevelse av kvalitet, kreativitet, miljø eller andre følelser som spiller på lag med taktile opplevelser
  • Et eksklusivt magasin kan gi en følelse av høyere verdi (enn for eksempel en bloggpost eller en artikkel på nett), og følgelig gi mer oppmerksomhet omkring innholdet og et sterkere etterlatt inntrykk
  • Sammen med kommunikasjon i andre kanaler (eks. blogg, nettsted, brosjyrer, nyhetsbrev mm) vil magasinet bidra til å styrke og komplettere budskapet
  • Et godt magasin bygger merkevare