Unike bedrifter vinner oftere

Å kommunisere med moderne nordmenn blir en stadig mer krevende oppgave. Vi kan mer og forventer mer enn tidligere.

I en flom av informasjon og reklame går paradoksalt nok alt stadig raskere, derfor øker også kravet til relevante og klare meldinger. I dagens mediahverdag skal vi være fornøyd hvis vi får noen få sekunder til å trigge målgruppens interesse – risikoen ved tilfeldige kreative påfunn blir da for stor.

Publikk arbeider med merkevarebygging. Vårt mål er å avdekke og utnytte det unike i bedriften – våre suksessfaktorer er i så måte strategi og kreativitet – kombinasjonen av fornuft og følelser. Vår systematikk er basert på mange års erfaring og nært samarbeid med kunder og partnere. Vi har satt vår kunnskap i system slik at den dynamisk kan bidra til raskere og bedre oppgaveløsning.

Målet er å foredle det unike og klare budskapet ved hjelp av verdistyrt systematikk og kreativ innlevelse. Hjerne og hjerte – fornuft og følelser.

Vi tror effektiv reklame er tuftet på bedriftens virkelige verdier.

Den speiler bedriftens sjel gjennom tanker, ord og handlinger. Enkel og kreativ, som et Columbiegg. Dette har vært vår arbeidsfilosofi i over 20 år. Vår erfaring er at unike bedrifter som kommuniserer trygt forankret i sin sanne identitet vinner oftere.

Photo: iStockphoto.com