Unike bedrifter har bedre planer

Unike bedrifter har bedre planer. Derfor vinner de oftere.

Strategi betyr plan
Mange store kriger er tapt fordi motstanderen hadde bedre planer. I markedskrigen starter fremgangen med oppdagelsen av hva som gjør bedriften unik. Grundige forberedelser viser seg ofte å være en meget god investering.

Det handler om å kjenne seg selv, sine sterke sider, sitt potensiale – hva som gjør en unik.

I den forbindelse kan det være viktig å ha en bevissthet om hva som skiller oss fra våre konkurrenter – en differensieringsstrategi. Jo flere og likere produktene blir, desto viktigere blir det å synliggjøre forskjeller og unike fordelene. Faktisk kan det unike ligge utenfor selve hovedproduktet i form av metaverdier – men det må oppdages og kommuniseres. Hvordan kartlegger vi disse tilleggsverdiene, og hvordan oppdager vi det unike i bedriften? Det er viktige spørsmål som kan føre oss inn i spennende oppgaver.

Sentrale spørsmål som vi ønsker å finne svar på:
– Hvordan snakker vi om Bedriften?
– Hva er Bedriftens spesialitet, det vi kan aller best?
– Hvorfor er Bedriften bedre enn andre?
– Hvordan representerer Bedriften merverdi for kunden?
– Hvorfor arbeider vi i Bedriften?
– Hvilken betydning har vår leveranse for andre mennesker og/eller samfunnet?
– Er vi bevisst på hvor/hvordan vårt talent møter markedets behov (hensikt)?
– Utgjør vår Bedrift en forskjell for andre mennesker og/eller samfunnet (misjon)?
– Hva gjør Bedriften unik?
– Hva ønsker Bedriften å si, og hvorfor?
– Hvordan ønsker Bedriften å si det, og hvorfor?
– Hva er Bedriftens løfte til kunden?

En rød tråd i hele vår leveranse er bevisstheten om at Unike Bedrifter Vinner Oftere® – og om at grunnlaget for seieren starter med de beste planene.

Foto: iStockphoto.com