Tre suksessfaktorer

Ofte er en samarbeidsprosess der kundens deltagelse og de strategiske forutsetninger som gis av avgjørende betydning for resultatet.

Kundens eierskap

Vår oppgave er i så måte å bidra til å avdekke prioriterte verdier, ressurser og fortrinn – ikke skape nye. Kundens eierskap og forståelse av kommunikasjonsgrunnlaget er etter vår oppfatning avgjørende for å lykkes i å skape det gode resultatet.

Det vi ønsker å skape sammen med kunden er en god og langsiktig løsning, med høy grad av gjenkjennelse og troverdighet, både internt og eksternt.

Tre enkle suksessfaktorer som vil sikre et godt kommunikasjongrunnlag:

  1. Sannhet (basert på kundens ressurser – verdier, fortrinn, kompetanse, strategier mm)
  2. Systematikk (basert på vår metode, verktøy, prosess/workshop og analyse)
  3. Kreativitet (innlevelse og idé, basert på rett strategisk grunnlag)