«Strategisk forankret essens er bedriftens gull.»

Publikk jobber helhetlig med kommunikasjon — den som berører og setter spor. Derfor legger vi til rette for kreative prosesser der både fornuft og følelser er byggeklosser. Prosessene identifiserer og utvikler unike styrker og får gullet i bedriften til å skinne. Samlende, klargjørende og inspirererende for alle som er med. Resultatet er enestående når vi bygger noe sammen!

Slik kan vi bygge noe enestående. Sammen.

Mange års teamwork med gode venner, kunder og samarbeidspartnere har gitt oss et rikt erfaringsgrunnlag innen strategisk kommunikasjon og design, og gjort oss i stand til å jobbe bredt og dypt med konseptutvikling og ulike kreative oppgaver. Vi har fått anledning til å fasilitere en rekke interne prosesserer og workshops, noe som har gitt oss en god forståelse for helhet og bedriftenes behov for flersidige vurderinger. Gjennom årene har vi arbeider for både internasjonale og nasjonale merkenavn, for ikke å glemme en rekke mindre bedrifter og organisasjoner.

Hele bildet
Å etablere et sterkt brand i en jungel av andre merker krever helhetsforståelse og bred kompetanse innen merkevarebygging. Vår tilnærming er dualistisk og verdsetter både systematikk og innlevelse som to likeverdige suksesskriterier. Vår erfaring er at de beste idéene kommer når vi vet nok, og ser helheten enkelt og klart. For å komme dit må vi innhente relevant informasjon, men like viktig er evnen til å trekke ut essens.

Strategisk forankret essens er bedriftens gull og gir oss det beste grunnlaget for kreativt arbeid. Sammen med deg som kunde foredler vi gullet så det skinner og oppnår sin optimale verdi.

Langsiktighet
Digitalfabrikken ble etablert i 1989 og har i 2018 byttet navn til Publikk. I løpet av de årene vi har eksistert har vi opparbeidet oss en allsidig og rikholdig kompetanse. Vi tror det kommer våre kunder til gode. Faktisk har vi hatt våre to største kunder i henholdsvis 25 og 20 år.

Så sant begge parter er brennende og påkoblet har vi stor tro på lange samarbeid. Det skjer en investering over tid som kan bli lønnsom. Det akkumuleres kunnskap, idéer og muligheter gjennom stadige samarbeidsprosesser, noe som ikke alltid er lett å skape i nye bekjentskap.

Lidenskap
Vi har vært med i en fantastisk utvikling og fulgt med i signifikante skifter og trender i vårt fag. Å holde seg våken og innovativt sulten gjennom disse skiftene har vært en absolutt forutsetning for å lykkes.

Hvis vi ser oss tilbake kan vi si at det som har drevet oss er lidenskap og kjærlighet til faget. Vi er nysgjerrige og trigges av innovasjon, utvikling og potensiale. Vi føler oss priviligerte som har fått anledning til å jobbe med så mange blanke ark. Å få stille åpne spørsmål som «tenk om …?», «hva om …?», «er det mulig å …?». Ofte har disse spørsmålene munnet ut i en visjon – et slags felles mentalt bilde av fremtiden, en representasjon av noe som kan bli.

For eksempel et nytt kommunikasjonskonsept som forklarer bedriftens unike styrker og gjør salgsjobben lettere. Eller en ny app som blir til en «game changer» og gir bedriften et markant forsprang i markedskrigen.

Denne nysgjerrigheten, og gleden ved å skape er vår viktigste kapital. Så lenge den lever trues den ikke av ny teknologi eller trendskifter. Snarere utfordres den og får ny energi.

Relasjon
Publikk har hatt lange og dype kunderelasjoner. Vi snakker med våre kunder om fundamentale og viktige ting, og ikke minst gjør vi det i faser der bedriften står overfor viktige valg og store endringer. Da er det viktig med god kjemi og en felles entusiasme omkring det som skal skapes. Vi tror oppskriften for å få til dette er en sann nysgjerrighet og interesse for både mennesker og fag. Da dannes grunnlaget for gode relasjoner, et godt arbeidsklima, og ikke minst bedre resultater!

Referanser
At vi har fått til bra ting med andre kunder tidligere, er ingen garanti for å lykkes i nye oppgaver. Allikevel forteller referansene noe om hva du som ny kunde kan forvente deg. Vi kan aldri la resultat og suksess bli en hvilepute. For unike kunder fortjener unike løsninger. Så da heves lista på nytt. Det driver oss fremover og oppover. Lidenskapen, nysgjerrigheten og trangen til å skape. Noe fantastisk. Der framme, der oppe. Sammen med deg som kunde.

Kunder og referanser

– Gå publikk med oss!

– Har du en idé om noe som kan bli til en kommersiell suksess? Eller tanker om hvordan du bedre kan utnytte potensialet i din bedrift? Da vil jeg gjerne hjelpe deg videre.

Petter Wilhelmsen, rådgiver og kreatør i Publikk.

Kontakt Petter