Residens vokser i høysegmentet

– Utgangspunktet for konseptet var at stadig flere ønsket seg en unik og fullverdig presentasjon av boligen de ville omsette.

Derfor opplevdes en standardisert salgsoppgave som utilstrekkelig. Dette sier byråleder i Digitalfabrikken reklamebyrå, Petter Wilhelmsen.

Et Residens-prospekt er utformet som en profesjonell og eksklusiv salgsbrosjyre med skreddersydde redaksjonelle artikler, fotografbilder og et gjennomarbeidet design. Sentralt står også bidrag fra fagpersoner som interiørkonsulenter og seniormeglere. Ideen er å rendyrke det viktigste salgsfortrinnet for boligen – en øvelse som krever kunnskap om visuell og verbal formidling, markedsføring og journalistikk.

Nyvinnende suksess. Resultatene har ikke latt vente på seg. Erfaringene fra DNB Eiendom viser at denne måten å presentere boligen på, øker interessen betraktelig og bidrar til å sikre høyest mulig salgspris. To av meglerne fra DNB har sågar vunnet ”Årets Gullmegler”, som utdeles av Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF), for beste annonse med en Residens-bolig laget av Digitalfabrikken. I juryens begrunnelse heter det: ”Design, beskrivelse og salgsobjekt passer i perfekt harmoni. En særdeles delikat presentasjon som treffer målgruppen – emosjonelt.»

Massklusivitet. – Dette er et eksempel på hvordan segmentering og produktutvikling kan bidra til mersalg og høyere posisjon for bedriften. Ved å tilby skreddersydde løsninger tilpasset den enkeltes behov og ønsker, får kundene både relevant og profesjonell informasjon, sier Petter Wilhelmsen.

Trenden med å tilby fullverdig kommunikasjon til ulike grupper i et massemarked har fått betegnelsen «massclusivity», eller massklusivitet. Du kan lese mer om temaet på Springwise.com

Foto: iStockphoto.com