RankBoard™ gjør valgene lekende lette

RankBoard™ er et strategiverktøy som bidrar til å synliggjøre brandets (eller bedriftens) positive essens (brand essence). Ved å avdekke, rangere og bearbeide brandets rasjonelle og emosjonelle ressurser får man et relevant grunnlag å bygge videre på i forbindelse med oppgaver innen kommunikasjon og design.

RankBoard™ er utviklet som et brettspill og er et pedagogisk tilrettelagt verktøy for lederteam og arbeidsgrupper. Verktøyet er basert på et engasjerende og involverende metodisk opplegg og støtter seg på anerkjent brand management-kunnskap. RankBoard™ er inndelt i to faser, rasjonell fase og emosjonell fase. I de to fasene skal deltagerne sammen definere fire grunnleggende områder som tilsammen utgjør brandets essens. De fire områdene er egenskaper og verdier (i rasjonell fase) og fordeler og personlighet (i emosjonell fase).

Hvorfor workshop?

 • Å skape sammen bygger forståelse, forankring, eierskap og styrke
 • Ulike nøkkelmedarbeidere kan tilføre perspeketiv og sider vi ikke ser alene

Hvorfor RankBoard™?

 • Bygger på anerkjent metode for å avdekke brand essence (essensielle og kommersielle verdier)
 • Stiller de rette spørsmålene, til rett tid
 • System for rangering (vi må gjøre valg for å kunne kommunisere enhetlig og tydelig)
 • Bygger på fornuft og følelser (rasjonelle og emosjonelle oppgaver)
 • Involverer og forankrer
 • Pedagogisk og inspirerende

Hvordan kan din bedrift bruke RankBoard™?
I dagens overflodssamfunn kan det faktisk være viktigere å velge bort enn å etablere nytt. Spesielt i kunnskapsbedrifter og på arbeidsplasser der det eksisterer mye tilgjengelig informasjon som brukes av ulike medarbeidere, i ulike situasjoner og på ulike måter. Dette kan resultere i springende og vilkårlig kommunikasjon. RankBoard™ søker å identifisere og forankre essensiell kommunikasjonsverdi. Dette vil utruster bedriftens medarbeidere til å kommunisere tydelig og enhetlig – og over tid bygge merkevare fra innsiden.

Hva oppnår din bedrift ved å bruke RankBoard™?
RankBoard™ er et strategiverktøy som bidrar til å synliggjøre brandets positive essens. Ved å avdekke, rangere og bearbeide brandets rasjonelle og emosjonelle ressurser får man et relevant grunnlag å bygge videre på i forbindelse med oppgaver innen kommunikasjon og design.

Bygget på kunnskap om brand management
RankBoard™ er utviklet som et brettspill og er et pedagogisk tilrettelagt verktøy for lederteam og arbeidsgrupper. Verktøyet er basert på et engasjerende og involverende metodisk opplegg og støtter seg på anerkjent brand management-kunnskap (best practice).

Kunnskap om bedriftens merkevareessens starter med RankBoard™
RankBoard™ – Discovering Brand Essence handler om å oppdage kjernen i merket (the inner core), og bearbeide de ulike sidene som beviselig har betydning for kundenes valg av brand. – Brand essence er hjertet og sjelen til et merke – et merkes fundamentale natur eller kvalitet. Brad VanAuken

Hvilke oppgaver ønsker vi å løse i prosess?

 1. De overordnede kommunikasjonsområdene som skal få prioritet i bedriften, og hvordan de skal rangeres.
 2. Definere merkevareessens som grunnlag for kommunikasjonsplattform.

Forarbeid
Publikk forbereder materiell basert på mottatt informasjon, og i dialog med deres kontaktperson.

Workshop
Når rammer og føringer er lagt på forhånd vil utvalgsgrunnlaget være riktig. I workshopen vil vi rangere ressursene og bearbeide de ved hjelp av RankBoard™. Målet er å etable et omforent og rangert kommunikasjons- og merkevaregrunnlag.

Publikk arbeider med merkevarebygging
Vårt mål er å avdekke og utnytte det unike i bedriften – våre suksessfaktorer er strategi og kreativitet – kombinasjonen av fornuft og følelser. Vår systematikk er basert på flere års erfaring og nært samarbeid med kunder og partnere.

Vi har satt vår kunnskap i system slik at den dynamisk kan bidra til raskere og bedre oppgaveløsning. Prinsippene er de samme, men omfang og dybde tilpasses bedriftens størrelse og behov. – Vår erfaring er at strategi og kreativitet er to likeverdige grunnstener i utarbeidelsen av vellykket kommunikasjon.

Vi tror det unike og klare budskapet foredles ved hjelp av verdistyrt systematikk og kreativ innlevelse, hjerne og hjerte – fornuft og følelser.

Derfor vil vi oppnå gode resultater sammen:

 • Relevant erfaring. Publikk har mange års erfaring med identitets- og konseptutvikling, strategisk kommunikasjon og design. Vi har arbeidet for nasjonale merkenavn og mindre bedrifter.
 • Hele bildet. Å etablere et merke i en jungel av andre merker krever helhetsforståelse og kompetanse. Vår tilnærming er strategisk og verdsetter systematikk og innlevelse som to likeverdige suksesskriterier.
 • Relasjon. Gode relasjoner skaper et godt arbeidsklima – det sikrer bedre resultater!
 • Referanser. Se referanser.