Strategisk kommunikasjon og design for Reform

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk. Stiftelsen har som målsetning å øke oppmerksomheten om menns og gutters utfordringer og behov, og å promotere aktivt farskap, voldsforebygging, bedre fysisk og psykisk helse, og mer likestilte normer for maskulinitet.

Hjelper menn og gutter i vanskelige livssituasjoner

En tydelig stemme
Publikk har jobbet med Reform i flere prosjekter og gjennom det blitt kjent med en aktiv organisasjon som gjør en viktig jobb for menn og gutter i Norge. De besitter mye kunnskap og har en tydelig stemme i mediesaker der mannens utfordringer og behov diskuteres.

Helhetlig kommunikasjon
Publikk har bistått Reform i flere frittstående prosjekter og utviklet helhetlig kommunikasjonskonsept og ulike markedsaktiviteter. Vi har også bidratt i innledende prosess der vi sammen med kunde har funnet fram til kommunikasjonsstrategi.

REFORM RESSURSSENTER FOR MENN

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn.

prosess

Fellesmøte med ansatte. Grunnlag for utvikling av kreativ plattform.

strategi

Kreativ plattform.

konsept

Stopp kjærestevolden: Helhetlig kommunikasjonskonsept med diverse markedsaktiviteter.

konsept

KAST: Helhetlig kommunikasjonskonsept med diverse markedsaktiviteter.

KAST står for «Kjøp Av Seksuelle Tjenester» og er et nytt og viktig prosjekt i regi av Reform – ressurssenter for menn. Sammen med engasjerte medarbeidere fra kunden har vi i Digitalfabrikken utviklet ny logo, miniprofil og diverse markedsaktiviteter for prosjektet.

Kundens behov
Prosjektet «Stopp kjærestevolden» er et undervisningsopplegg for konfirmanter med mål å forebygge og bekjempe vold i parforhold mellom ungdom. Kundens behov var å få utviklet en egen grafisk profil for prosjektet med logo og øvrige designelementer.

Leveransen
Etter et innledende fellesmøte med prosjektets deltagere utviklet Publikk logo og grafisk profil med en enkel guide/manual. Videre utviklet og produserte vi markedsaktiviteter som plakat, roll-up, brosjyre mm.