Ny logo – 5 enkle tips

Logo!
Alle har det, og vi ser flere titalls av dem hver dag. Allikevel gjør ikke alle like stort inntrykk – og ikke alle er et troverdig avtrykk av identiteten den skal representere.

Din logo viser hvem du er
Den er selskapets signatur og kanskje den viktigste enkeltstående identitetsmarkøren. Hvis bedriften hadde vært en person hadde logoen vært fingeravtrykket – så logo er viktig!

Uten at dette blogginnlegget skal fremstå som en fasit (for det er mange andre som også har mye fornuftig å si om tema), vil vi dele 5 tanker om hvordan man kan gå fram for å skape en logo som både utløser inntrykk og avtrykk.

 1. Research, overblikk, kunnskap, forståelse
  Å forstå bedriften, dens «signaturstyrker», verdier og misjon er et godt startpunkt for kreative prosesser. Likeledes er det viktig å forstå bedriftens produkter og tjenester og hvordan de skiller seg ut fra konkurrentene.
 2. La utviklingen av logo være en del av en helhetlig identitetsprosess
  Hvis logoen skal være et visuelt avtrykk av bedriftens sanne identitet, kan det være en stor fordel å knytte utviklingen av logo til en mer helhetlig identitetsprosess. En slik prosess kan bidra til selvinnsikt, prioritert essens, og ikke minst intern forankring og en tydelig «oppskrift» for hvor vi skal gå og hvordan vi skal nå mål (RankBoard kan være eksempel på edn slik prosess).
 3. Kreativ prosess
  Å utvikle en logo skal kunne trekke veksler på fagkompetanse fra to verdener – fornuft og følelser, eller strategi og kreativitet. Med fornuftsdelen vel ivaretatt i de to foregående punktene vil en tydelig kreativ brief være et godt grunnlag for følelse og skaperglede. Mange kreative oppleverer at gode idéer i bunn og grunn handler om essens, forståelse, sammenhenger – og det å se hele bildet.
 4. Godt håndtverk
  Vi vet nå hva bedriften er og vi har idéer om hvilket avtrykk vi vil skape. Allikevel gjenstår en viktig del av arbeidet, logoen skal designes. Dette er et arbeid som krever god kompetanse blant annet innen typografi, form og farge. Hvilke følelser utløses når skrifttyper og fargepaletter velges? Ivaretas bedriftens verdigrunnlag, er det virkelig bedriftens signatur eller fingeravtrykk vi ser?
 5. Implementering og utrulling
  Enhver logo må kunne fungere i en kontekst. Den skal kunne brukes på alt fra visittkort og brevark til nettsted og digitale annonser. Derfor vil det som regel være behov for en samtidig utvikling av grafisk profil og implementering i markedsaktiviteter.

En logo er som regel et lite symbol, et typografisk navntrekk, som en avsluttende hilsen i enhver kommunikasjon. Allikevel er det lille symbolet selve senteret for bedriftens totale visuelle arbeid og vil medvirke til retning og resultat. Ja, logo er viktig!

På bildet under kan du se hvordan logoen vi laget for Reform og deres prosjekt Stopp Kjærestevolden har blitt.

Et sentralt formidlingsmål i prosjektet, eller ønsket etterlatt inntrykk, var at fokus på kommunikasjon i parforholdet kunne bidra til å redusere kjærestevold. Vi løste dette ved å la to hjerter stå mot hverandre og ved det gi assosiasjoner til kjærlighet mellom to mennesker, men også lepper, kommunikasjon og stoppskilt.

 

Trenger du hjelp til å utvikle din nye logo?

Da kan du ta direkte kontakt med Petter Wilhelmsen på telefon 922 922 02 eller e-post petter@publikk.no.