Gode resultater sammen

Tydelig kommunikasjon til moderne nordmenn har blitt mer krevende. Kunnskapsnivået har økt, det har også forventningene til sannhet og klare meldinger!

I vårt raske samfunn skal vi være fornøyd hvis vi får fem sekunder til å trigge målgruppens interesse – risikoen ved tilfeldige kreative påfunn blir da for stor!

Digitalfabrikken gir råd til merkevarebygging.

Vårt mål er å avdekke og utnytte det Unike i Bedriften (eller et varemerke) – vår suksessfaktorer er strategi og kreativitet – kombinasjonen av fornuft og følelser.

– Vår erfaring er at strategi og kreativitet er to likeverdige grunnstener i utarbeidelsen av vellykket kommunikasjon. Vi tror det Unike og klare budskapet foredles ved hjelp av verdistyrt systematikk og kreativ innlevelse, hjerne og hjerte – fornuft og følelser. Petter Wilhelmsen

Derfor vil vi oppnå gode resultater sammen:

  • Relevant erfaring! Digitalfabrikken har mange års erfaring med identitets- og konseptutvikling, strategisk kommunikasjon og design. Vi har arbeidet for nasjonale merkenavn og mindre bedrifter.
  • Hele bildet. Å utvikle et brand, i en jungel av andre, krever helhetsforståelse og relevant erfaring. Vår tilnærming er strategisk fundert, men verdsetter systematikk og innlevelse som to likeverdige suksesskriterier.
  • Langsiktighet. Digitalfabrikken er et fullservice byråalternativ. Det vil gjøre det mulig å legge langsiktige samarbeidsplaner der både utvikling og produksjon kan inngå i leveransen.
  • Gode relasjoner skaper et godt arbeidsklima – det sikrer bedre resultater! Derfor etterstreber vi lange relasjoner med både kunder, kollegaer og partnere.
  • Referanser. Nasjonale og internasjonale merkenavn som Yara og DNB NOR er blant våre viktigste referansekunder. Sammen med en rekke mindre kunder har vi opparbeidet bred erfaring fra mange ulike bransjer.