Corporate storytelling

Corporate storytelling, eller historiefortelling, kan være et godt virkemiddel for bedrifter med omfattende kommunikasjonsoppgaver.

Historiefortelling er en enkel og engasjerende måte  å kommunisere på fordi den ofte er lett tilgjengelig, samtidig som den forklarer helhet og perspektiv på en god måte. Historiefortelling kan innarbeides i sentrale markedsaktiviteter som en gjennomgående identitetsmarkør, eller benyttes i spesielle anledninger som for eksempel i forbindelse med interne endringer i bedriften.

Simon Fraser University beskriver Corporate storytelling som «The Essence of Management Communications»:

Fortune 500 companies are using storytelling to ignite and drive change, engage employees and transfer knowledge. In this course you will learn how to find, develop and deliver the stories that affect change, get people working together, facilitate sharing of knowledge and tame the grapevine. Practical activities will include developing stories (both written and oral) relevant to your workplace and learning to adapt them for different situations.