Byråpartner for MWBI

Mission without Borders International (MWBI) er en internasjonal bistands- og misjonsorganisasjon med avdelinger i 17 land. De startet for over 50 år siden med å smugle bibler gjennom Jernteppet og har i siden det hatt et stort hjerte for fattige og vanskeligstilte i Øst-Europa. I dag leder organisasjonen et omfattende hjelpeapparat, i samarbeid med lokale kirker, og beriker tusenvis av mennesker med ulike behov hvert år.

Behovet
Organisasjonen ønsket å fornye sin grafiske profil, samt å utvikle gode og tydelige kommunikasjonskonsepter. Det ble i innledende møter klart at organsiasjonen blant annet hadde behov for bistand til kommunikasjonstrategi og merkevarebygging.

Leveransen
Publikk har i løpet av de siste årene bistått MWBI med rådgivning innen strategi og merkevarebygging. Vi har jobbet sammen med kunde i workshops og plenumsprosesser for å avdekke, strukturere og optimalisere verdier, hensikt og forretningsmodell. Slik har vi sammen skapt et kreativt grunnlag, og bidratt til å uløse to sterke kommunikasjonskonsept med mye personlighet. Vi har også utviklet blant annet typografisk logo, grafisk profil, bildestil, nytt nettsted, samt levert ledercoaching i organisasjonen.