Byråpartner for DNB Eiendom gjennom 25 år

DNB Eiendom er en del av Norges største finanskonsern, DNB ASA. Selskapet tilbyr tjenester innen salg av bolig og fritidseiendommer, salg av leilighetsprosjekter og rådgiving i forbindelse med omsetning av fast eiendom. DNB Eiendom har over 134 kontorer hvorav 6 kontorer er franchise, spredt over hele landet, med ca. 650 motiverte medarbeidere.

Publikk (tidligere Digitalfabrikken) har i perioden 1990-2015 jobbet tett med DNB EIendom og bistått dem i en rekke strategiske og kreative oppgaver. Vi utviklet blant annet Residens-konseptet da DNB ønsket å styrke sin posisjon i eiendomsmarkedets høysegment. I tillegg til å satse strategisk på Residens som eget merkenavn var målet å kunne differensiere produktsortimentet og gjennom det gi hver målgruppe skreddersydde tjenester.

Leveransen
Arbeidet med å utvikle Residens startet med produktutvikling. Ambisjonen om å styrke sin posisjon i høysegmentet var førende, utover det var det blanke ark og alle muligheter åpne. Dette var en spennende prosess som vi gjorde i tett samarbeid med markedsavdelingen i DNB Eiendom og utvalgte meglere. Vi definerte innholdelementene og begynte deretter arbeidet med konseptutvikling. Navnprosess, slagord og kommunikasjonsplattform ble ferdigstilt før Residens kunne lanseres i 2008. Digitalfabrikken har i mange år også hatt ansvaret for løpende produksjon av alle Residenseiendommer i Norge. Siden lansering har konseptet vokst raskt og passerte 1500 eiendommer i 2013. Residens har gitt DNB Eiendom en sterk posisjon i høysegmentet, noe som er strategisk viktig for konsernet.