Byråpartner for DNB Eiendom gjennom 25 år

DNB Eiendom er en del av Norges største finanskonsern, DNB ASA. Selskapet tilbyr tjenester innen salg av bolig og fritidseiendommer, salg av leilighetsprosjekter og rådgiving i forbindelse med omsetning av fast eiendom. DNB Eiendom har over 134 kontorer hvorav 6 kontorer er franchise, spredt over hele landet, med ca. 650 motiverte medarbeidere.

Publikk (tidligere Digitalfabrikken) har i perioden 1990-2015 jobbet tett med DNB EIendom og bistått dem i en rekke strategiske og kreative oppgaver. Vi utviklet blant annet Residens-konseptet da DNB ønsket å styrke sin posisjon i eiendomsmarkedets høysegment. I tillegg til å satse strategisk på Residens som eget merkenavn var målet å kunne differensiere produktsortimentet og gjennom det gi hver målgruppe skreddersydde tjenester.

Leveransen
Arbeidet med å utvikle Residens startet med produktutvikling. Ambisjonen om å styrke sin posisjon i høysegmentet var førende, utover det var det blanke ark og alle muligheter åpne. Dette var en spennende prosess som vi gjorde i tett samarbeid med markedsavdelingen i DNB Eiendom og utvalgte meglere. Vi definerte innholdelementene og begynte deretter arbeidet med konseptutvikling. Navnprosess, slagord og kommunikasjonsplattform ble ferdigstilt før Residens kunne lanseres i 2008. Digitalfabrikken har i mange år også hatt ansvaret for løpende produksjon av alle Residenseiendommer i Norge. Siden lansering har konseptet vokst raskt og passerte 1500 eiendommer i 2013. Residens har gitt DNB Eiendom en sterk posisjon i høysegmentet, noe som er strategisk viktig for konsernet.

«Et langsiktig og helhetligsamarbeid.»

– Norges beste boligsalgskonsept! Det sier Therese Frogner-Sverre om Residens. – Publikk/Digitalfabrikken har vært en strategisk partner helt siden 1995 og deltatt i DNB Eiendoms betydelige utvikling. Et langsiktig og helhetlig samarbeid som har bidratt til hands-on oppgaveløsing, strategisk kontinuitet og god økonomi, sier Frogner-Sverre som er leder for forretningsutvikling i DNB Eiendom.

Gullmeglerprisen
– Residens-konseptet er initiert og utviklet av Publikk har bidratt til å gi oss et godt grep om det attraktive høysegmentet. Therese Frogner-Sverre har vært DNB Eiendoms prosjektansvarlig helt siden starten og er tilfreds med utviklingen av merkenavnet. – Kritiske suksessfaktorer ved oppstart var for oss hvorvidt konseptet var kommersielt og praktisk gjennomførbart. Det holdt ikke med en god idé alene, det måtte være strategisk forankret, salgbart, og ikke minst operativt pålitelig for våre 500 meglere. Publikks kompetansemiks med strategisk forståelse, fokus på kreativ utvikling og erfaren produksjonskapasitet var en viktig suksessfaktor i så måte, sier hun.

– Selv om det i vår bransje har blitt en rivende utvikling med tanke på markedsføringen av boliger er det allikevel ingen konkurrenter som til nå har fått til et tilsvarende godt konsept med gjennomgående skreddersøm av redaksjonelt innhold og profesjonelt design. Vi tør påstå at Residens er Norges beste boligsalgskonsept. Mye av æren for dette må vi tilkjenne Publikk, avslutter Frogner-Sverre.

Therese Frogner-Sverre, Leder for forretningsutvikling i DNB Eiendom