Kommunikasjon: «Å gjøre felles»

Kommunikasjon [latin: communicare] betyr «å gjøre felles» og beskriver den prosessen som har tankens enhet som mål. Ordet antyder også handling – at vi faktisk gjør noe sammen når vi kommuniserer rett. Vi deler en forståelse, en intensjon, og bindes sammen i en «pakt», som resulterer i en felles handling. – Et fantastisk utgangspunkt for å uttrette store ting?

Publikk jobber med kommunikasjon, og med denne forståelsen av ordet er det lett å la seg inspirere.

Vi tror at det i alle bedriftens møter, enten det er med kunder, ansatte, media eller publikum, handler om å finne dette magiske koblingspunktet – communicare – der vi deler syn og gjør felles.

Ønsker du å utforske hva communicare kan bety for arbeidet med kommunikasjon i din bedrift, kontakt seniorrådgiver Petter Wilhelmsen på telefon 922 922 02 for dialog og møtebooking.