30 år med nyskaping og kreativt arbeid

I år er det 30 år siden Publikk (tidl. Digitalfabrikken) ble etablert. Mange års teamwork med gode venner, kunder og samarbeidspartnere har gitt oss et rikt erfaringsgrunnlag – vi føler oss privilegerte som har fått jobbe bredt og dypt med strategiske prosesser, konseptutvikling og kreative oppgaver.

Å etablere et sterkt brand i en jungel av andre merker krever helhetsforståelse og bred kompetanse innen merkevarebygging.

Vår tilnærming er dualistisk – den verdsetter systematikk og innlevelse som to likeverdige suksesskriterier. Vår erfaring er at de beste idéene kommer når vi ser hele bildet. Først da kan vi fortelle den autentiske historien som berører og utløser handling.

Strategisk forankret essens er bedriftens gull, og gir oss det beste grunnlaget for kreativt arbeid. Sammen med våre kunder foredeler vi dette gullet, så det skinner og oppnår sin optimale verdi.

Still cracy after all these years
Vi har vært med i en fantastisk utvikling og fulgt med i signifikante skifter og trender i vårt fag. Å holde seg våken og innovativt sulten gjennom disse skiftene har vært en absolutt forutsetning for å lykkes.

Hvis vi ser oss tilbake kan vi si at det som har drevet oss er lidenskap og kjærlighet til faget. Vi er nysgjerrige og trigges av innovasjon, utvikling og potensiale. Vi føler oss privilegerte som har fått anledning til å jobbe med så mange blanke ark. Å få stille åpne spørsmål som «tenk om …?», «hva om …?», «er det mulig å …?». Ofte har disse spørsmålene munnet ut i en felles visjon – et bilde av fremtiden. For eksempel den nye kreative plattformen som viste bedriftens unike konkurransefortrinn på en ny måte. Eller den ny appen som ble en «game changer» og ga bedriften et markant forsprang i markedskrigen.

Denne nysgjerrigheten, og gleden ved å skape er vår viktigste kapital. Så lenge den lever trues den ikke av ny teknologi eller trendskifter. Snarere utfordres den og får ny energi.

Relasjon
Publikk har hatt lange og dype kunderelasjoner. Vi snakker med våre kunder om fundamentale og viktige ting, og ikke minst gjør vi det i faser der bedriften står overfor viktige valg og store endringer. Da er det viktig med god kjemi og en felles entusiasme omkring det som skal skapes.

Vi tror oppskriften for å få til dette er nysgjerrighet og en sann interesse for både mennesker og fag. Da vokser det fram gode relasjoner – og fruktbare resultater som varer.

– Er vi din nye partner for merkevarebygging, kommunikasjon og nyskaping?

– Vi hjelper vi deg gjerne videre i prosessen. Kontakt meg for møtebooking på telefon 922 922 02 eller send meg en mail.
Petter Wilhelmsen, kreatør og kommunikasjonsrådgiver.

send e-post